ღმერთი - სულების მამა

საკვანძო მუხლები:

რიცხვნი 16 : 22 ; რიცხვნი 27 : 16 ; იობი 12 : 10 ;
2.2.51. __

რიცხ.16,22,, 27,[16] იობ.12,10 ებრ.12,9 

ბიბლიის მუხლები

რიცხვნი 16
22 და პირქვე დაემხნენ ისინი, და თქვეს: “ღმერთო, ყოველი ხორციელის სულების ღმერთო! ერთმა კაცმა შესცოდა და მთელ თემზე რად მრისხანებ?”

რიცხვნი 27
16. დაუდგინოს უფალმა, ყოველი ხორციელის სულთა ღმერთმა, კაცი ამ საზოგადოებას,

იობი 12
10. ვის ხელშიც არის ყოველი სულდგმულის სამშვინველი და მთელი კაცთა მოდგმის სული?

ებრაელთა 12
9. ეგეც არ იყოს, თუ ჩვენი ხორციელი მამები გვწვრთნიან და შიშით ვემორჩილებით მათ, განა მით უფრო მეტად არ უნდა ვემორჩილებოდეთ სულების მამას, რათა ვიცოცხლოთ?