რასაც გახსნი (თუ შეკრავ) დედამიწაზე, გახსნილი (ან შეკრული) იქნება ზეცაში

საკვანძო მუხლები:

რიცხვნი 16 : 15 ; ესაია 22 : 22 ; მათე 16 : 19 ; მათე 18 : 18 ; იოანე 20 : 23 ;
3.21.4. რასაც გახსნი (თუ შეკრავ) დედამიწაზე, გახსნილი (ან შეკრული) იქნება ზეცაში

რიცხ.16,15.17.29-31 ზირ.48,3 მათ.16,[19]; 18,18

- ვისაც მიუტევებთ ცოდვებს მიეტევებათ, ვისაც დაუტოვებთ, დარჩებათ ინ.20,23; 2კორ.2,10

- სატანას მიეცეს ხორცით სატანჯველად, რათა სული დახსნილ იქნეს უფლის დღეს 1კორ.5,5

P.S. დამატებით თემასთან მიმართებაში:
- დავითის სახლის კლიტენი აქვს ქრისტეს ეს.22,22 გმცხ.3,7

- ქრისტეს აქვს კლიტენი ჯოჯოხეთისა და სიკვდილისანი გმცხ.1,18; 9,1

- ორ ძაძით მოსილ მოწაფეს ექნება ხელმწიფება ზეცის დახშვისა გმცხ.11,6

- ანგელოზი უფსკრულის გასაღების მქონე კეტავს სატანას ათასი წელი გმცხ.20,1-3

ბიბლიის მუხლები

ზირაქი 48
1. გამოჩნდა ელია წინასწარმეტყველი და მისი სიტყვა ლამპარივით ანათებდა;
2. ვინც მათ შიმშილი თავს დაატეხა და თავისი შურით შეამცირა მათი რიცხვი;
3. უფლის სიტყვით ჩაკეტა ზეცა და სამგზის ჩამოიტანა ცეცხლი.


ესაია 22
22. მხარზე გადავკიდებ დავითის სახლის გასაღებს და მის გაღებულს ვერავინ დაკეტავს; დაკეტავს და ვერავინ გააღებს.