მოუთვინიერებელ ენას შეუძლია

საკვანძო მუხლები:

რიცხვნი 12 : 2 ; მსაჯულნი 9 : 27 ; მსაჯულნი 16 : 15 ; 2მეფეთა 20 : 1 ; 4მეფეთა 19 : 22 ; 2ნეშტთა 10 : 13 ; იობი 21 : 14 ; იობი 22 : 17 ; ფსალმუნები 5 : 10 ; ფსალმუნები 11 : 3 ; ფსალმუნები 16 : 10 ; ფსალმუნები 30 : 21 ; ფსალმუნები 49 : 19 ; ფსალმუნები 51 : 4 ; ფსალმუნები 72 : 8 ; ფსალმუნები 108 : 2 ; ფსალმუნები 119 : 3 ; იგავნი 6 : 19 ; იგავნი 7 : 5 ; იგავნი 11 : 12 ; იგავნი 13 : 3 ; იგავნი 15 : 1 ; იგავნი 16 : 27 ; იგავნი 17 : 4 ; იგავნი 18 : 1 ; იგავნი 21 : 6 ; იგავნი 25 : 24 ; იგავნი 26 : 17 ; იგავნი 28 : 23 ; ეკლესიასტე 7 : 21 ; ესაია 29 : 13 ; ესაია 59 : 3 ; იერემია 9 : 3 ; იერემია 18 : 18 ; იერემია 20 : 10 ; ეზეკიელი 28 : 2 ; ეზეკიელი 29 : 3 ; დანიელი 3 : 15 ; ოსია 7 : 16 ; მიქა 6 : 12 ; მათე 5 : 44 ; მათე 15 : 4 ; მათე 26 : 74 ; მარკოზი 7 : 21 ; მარკოხი 14 : 55 ; ლუკა 6 : 45 ; საქმენი მოციქულთა 5 : 3 ; საქმენი მოციქულთა 6 : 13 ; საქმენი მოციქულთა 20 : 30 ; იაკობი 2 : 6 ; იაკობი 3 : 1 ; 1პეტრე 3 : 9 ; 2პეტრე 2 : 1 ; 2პეტრე 3 : 3 ; იუდა 1 : 8 ; 3იოანე 1 : 10 ; რომაელთა 3 : 14 ; 1კორინთელთა 11 : 16 ; 2კორინთელთა 11 : 13 ; ეფესელთა 5 : 4 ; კოლასელთა 3 : 8 ; ტიტე 1 : 10 ; გამოცხადება 2 : 14 ; გამოცხადება 13 : 6 ;
4.18.4. მოუთვინიერებელ ენას შეუძლია

- განკითხვა რიცხ.12,2 

- წყევლა, ავსიტყვაობა, სიანჩხლე, გინება მსაჯ.9,27 ფს.108,17-20 იგ.25,24 ეკლ.7,21.22 მათ.5,44,, 26,74 იაკ.3,[9].10 რომ.3,14 

- ცბიერება, ლიქნი, პირფერობა, ქლესაობა, სიცრუე, ცრუ ფიცი, ცრუ მოწმობა, გოროზად ლაპარაკი, ლაქლაქი, უსამართლობა, მოტყუება, თავის მოჩვენება, ლაქარდიანი ენა, ორპირობა, მიკერძოება მსაჯ.16,15-20 ფს.5,10,, 11,3-5,, 108,2 იგ.6,19.24,, 7,5.21,, 17,20,, 18,5,, 21,6.28,, 28,23 ეს.59,3 იერ.9,3.5 მიქ.6,12 მათ.15,19,, 26,74 მარ.14,56-59 საქ.5,3.4,, 6,13 იუდ.1,16.18 კოლ.3,9 ტიტ.1,12 

- ლაპარაკი უფლის წინააღმდეგ, ერესი, სიცრუე ჭეშმარიტების შესახებ, ცრუ მოციქულობა, ცრუ წინასწარმეტყველება, გარყვნა, დაყოფა, განსხვავებული აზროვნება, ცდუნება, ბალაამის და ნიკოლაიტების მოძღვრება 2მფ.20,1 იგ.18,1 იერ.18,18,, 28,16 საქ.20,30 იაკ.3,1.14,, 2პეტ.2,1.2,, 3ინ.1,10,, 1კორ.11,19,, 2კორ.11,13 ტიტ.1,11 გმცხ.2,14.15,, 13,14 

- ღვთის გმობა 4მფ.19,22.23 იობ.21,14,, 22,17 ფს.72,9 იაკ.2,7 იუდ.1,15 გმცხ.13,6 

- მკაცრი ლაპარაკი 2ნეშ.10,13 

- ლაპარაკი ამაღლებული გულით, ზემოდან, ამპატავნულად, თავის ქება ფს.11,5,, 16,10,, 72,8 ეზეკ.28,2,, 29,3 დან.3,15 ოს.7,16 მარ.7,22 

- აბუჩად აგდება ფს.72,8 

- ცბიერი, ბოროტი ლაპარაკი, ბილწსიტყვაობა, შუღლის თესვა ფს.30,21,, 49,19,, 51,4;  72,8,, 108,20,, 119,3 139,3 იგ.6,19,, 15,4,, 16,27.28,, 17,4,, 26,19-21 იერ.9,7 მათ.15,4 მარ.7,21.22,, 3ინ.1,10 იუდ.1,8-10 ეფ.5,4 კოლ.3,8 

- პირით ცას მიმწვდარნი ფს.72,9 

- ენის მიტანა იგ.11,13,, 26,20 იერ.20,10 

- შეურაცხმყოფელი, საგინებელი სიტყვა, ათვალწუნება, გმობა იგ.11,12,, 15,1 მათ.15,19 იაკ.2,6,, 1პეტ.3,9,, 2პეტ.3,3 

- სხვის კამათში ჩარევა იგ.26,17 

- ენით ღმერთთან მიახლოვება, გულით შორს ყოფნა ეს.29,13 

- ცარიელსიტყვა იგ.13,3,, 15,2,, 2პეტ.2,18 ტიტ.1,10 

- ხელმძღვანელთა უარყოფა იუდ.1,8 

- დრტვინვა იუდ.1,16,, 1კორ.11,16 

- ენა აჩენს რითი ხართ აღვსილი ლუკ.6,45