70 შვიდეულის წინასწარმეტყველება დანიელის წიგნის 9,24-27 -ში


საკვანძო მუხლები:

ლევიანნი 25 : 8 ; რიცხვნი 14 : 34 ; 2ნეშტთა 36 : 23 ; ეზრა 1 : 1 ; ეზრა 4 : 24 ; ეზრა 6 : 1 ; ეზრა 7 : 6 ; ეზრა 8 : 1 ; ნეემია 2 : 1 ; ესაია 9 : 6 ; ესაია 11 : 2 ; ესაია 25 : 7 ; ესაია 62 : 1 ; იერემია 23 : 5 ; დანიელი 2 : 44 ; დანიელი 8 : 11 ; დანიელი 9 : 24 ; დანიელი 12 : 11 ; ოსია 1 : 9 ; აბაკუმი 3 : 13 ; მათე 3 : 2 ; მათე 24 : 2 ; მათე 27 : 50 ; მარკოზი 1 : 10 ; მარკოზი 13 : 14 ; მარკოზი 15 : 38 ; ლუკა 3 : 23 ; ლუკა 4 : 18 ; ლუკა 19 : 43 ; ლუკა 21 : 6 ; ლუკა 23 : 45 ; ლუკა 24 : 26 ; იოანე 1 : 32 ; იოანე 3 : 15 ; იოანე 4 : 25 ; საქმენი მოციქულთა 3 : 14 ; საქმენი მოციქულთა 6 : 14 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 15 ; რომაელთა 3 : 25 ; რომაელთა 16 : 25 ; 2კორინთელთა 5 : 21 ; გალატელთა 4 : 4 ; ეფესელთა 1 : 9 ; ეფესელთა 2 : 13 ; კოლასელთა 1 : 20 ; 1ტიმოთე 3 : 16 ; ებრაელთა 1 : 8 ; ებრაელთა 2 : 17 ; ებრაელთა 9 : 11 ; გამოცხადება 11 : 2 ;
2.12.7. 70 შვიდეულის წინასწარმეტყველება დანიელის წიგნის 9,24-27 -ში

ა. წინასწარმეტყველება შეეხება ღვთის ერს და წმ. ქალაქს ლევ.25,8 რიცხ.14,[34] დან.9,[24.25] ოს.1,9

ბ. შეცოდების დასაფარავად დან.9,[24] მათ.3,2 ლუკ.24,46.47 რომ.3,25 ეფ.2,13-18 ებრ.2,17

გ. სამარადისო სიმართლის დასამყარაბლად ეს.9,6 იერ.23,5 დან.2,44; 9,[24] ლუკ.23,45 ინ.4,25 საქ.3,14 რომ.3,25.26; 16,25.26; 2კორ.5,21 ეფ.1,9-11; 1ტიმ.3,16

დ. წმიდათა წმიდის საცხებად დან.9,[24]

ე. იწყება 70 შვიდეულიდან პირველი შვიდეული მას შემდეგ, რაც გამოვა ბრძანება იერუსალიმის აღსადგენად 2ნეშ.36,23 ეზრ.1,1-3; 4,24; 6,1-15; 7,[6-9].11-26; 8,1 ნეემ.2,1-8 დან.9,[25]

ვ. 7+62 შვიდეულის შემდეგ მოვა ცხებული მეფე ეს.9,7; 11,2; 62,1 დან.9,[25-27] მარ.1,10.15 ლუკ.3,[23]; 4,18 ინ.1,32-34; 3,15 გალ.4,[4] ებრ.1,8.9

ზ. მოიკვეთება ცხებული დან.9,[26] აბაკ.3,13 მათ.27,[51] ლუკ.24,26 საქ.14.15

თ. საწმიდარს დაანგრევს მოსული მთავრის ხალხი. გატიალების სიბილწე დან.8,11.13; 9,[26]; 12,11 მათ.24,2.[15] მარ.13,14 ლუკ.19,43.44; 21,6.20.24 საქ.6,14 გმცხ.11,2

ი. მრავალთან განამტკიცებს აღთქმას ერთ შვიდეულში დან.9,[27] კოლ.1,20

კ. ერთი შვიდეულის ნახევარში შეცვლის მსხვერპლსა და ძღვენს ეს.25,7 დან.8,11.13; 9,[27]; 12,11 აბაკ.3,13 მათ.27,50.[51] მარ.15,38 ებრ.9,11-20.26.28