ბიბლიური კანონები სოციალურ უზრუნველყოფასა და სახალხო კეთილდღეობაზე

საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 12 : 4 ; გამოსვლა 22 : 21 ; ლევიანნი 19 : 9 ; მეორე რჯული 14 : 29 ; მეორე რჯული 15 : 7 ; მეორე რჯული 24 : 14 ; მეორე რჯული 25 : 5 ; მეორე რჯული 27 : 18 ; ზაქარია 7 : 10 ; მალაქია 3 : 5 ; ლუკა 3 : 11 ; ლუკა 14 : 13 ; საქმენი მოციქულთა 6 : 1 ;
4.19.4 ბიბლიური კანონები სოციალურ უზრუნველყოფასა და სახალხო კეთილდღეობაზე

ვალდებულებანი ადამიანების მიმართ:
1. ქვრივები და ობლები გამ.22,21-23 რჯ.14,29 საქ.6,1-4; 1ტიმ.5,3-16
- ქვრივი უნდა გათხოვდეს უახლოეს ნათესავზე რჯ.25,5-10
- ქვრივები და ობლები არ უნდა დაიჩაგრნენ ზაქ.7,10 მალ.3,5

2. მეზობლები გამ.12,4

3. ღარიბები გამ.22,25.26 ლევ.19,9.10 რჯ.15,7-11 ლუკ.3,11; 14,13.14

4. მდგმური, ხიზანი უცხოები და უცხოელები ლევ.19,33.34 რჯ.24,19-21 ზაქ.7,10

5. მსახურები, მოჯამაგირეები და დაქირავებული მუშები რჯ.24,14.15

6. ინვალიდები:
- უსინათლოები ლევ.19,14 რჯ.27,18 ლუკ.14,13
- ყრუები ლევ.19,14
- კოჭლები ლუკ.14,13