ბიბლიური კანონები ოჯახისა და ქორწინების შესახებ

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 27 ; დაბადება 2 : 18 ; დაბადება 24 : 4 ; დაბადება 33 : 5 ; დაბადება 49 : 9 ; გამოსვლა 20 : 12 ; გამოსვლა 21 : 15 ; გამოსვლა 34 : 15 ; ლევიანნი 18 : 8 ; ლევიანნი 20 : 9 ; ლევიანნი 22 : 13 ; რიცხვნი 30 : 4 ; რიცხვნი 36 : 6 ; მეორე რჯული 7 : 3 ; მეორე რჯული 21 : 18 ; მეორე რჯული 24 : 1 ; იესო ნავეს ძე 24 : 3 ; იგავნი 22 : 6 ; ესაია 50 : 1 ; იერემია 3 : 8 ; მათე 19 : 3 ; მარკოზი 10 : 2 ; ლუკა 16 : 18 ; 1კორინთელთა 7 : 2 ; ეფესელთა 6 : 4 ; 1ტიმოთე 3 : 2 ;
4.15.12 ბიბლიური კანონები ოჯახისა და ქორწინების შესახებ

ა. ქორწინება
1. დადგენილია ღმერთისგან დაბ.1,27.28; 2,18.24

2. ტომის წევრებს შორის რიცხ.36,6

3. მრავალცოლიანობის აკრძალვა 1კორ.7,2; 1ტიმ.3,2

4. ქორწინება აკრძალულია:
- დედინაცვალთან ლევ.18,8; 20,11
- უცხოტომელებთან გამ.34,15.16 რჯ.7,3
- დასთან ლევ.20,17
- ბიცოლასთან ლევ.20,19
- შვილიშვილთან ლევ.18,10
- რძალთან ლევ.18,15

5. გაყრა ლევ.22,13 ეს.50,1; 1კორ.7,10.11
- ქორწინების აკრძალვა ყოფილ ცოლთან, თუ ის, მეორე ქორწინების შემდეგ, ისევ გაყრილია ან დაქვრივებულია რჯ.24,1-4

- გაყრა მრუშობის გამო იერ.3,8 მათ.19,3-9 მარ.10,2-12 ლუკ.16,18

ბ. მშობლები და შვილები:
1. მამა უფლობს შვილზე რიცხ.30,4.5

2. მამამ გადაწყვიტა შვილების დაქორწინების საკითხი დაბ.24,4

3. მშობლების ვალდებულება ასწავლოს თავის შვილებს რჯ.21,18-21 იგავ.22,6 ეფ.6,4

4. მშობლების უფლება დასაჯოს შვილები რჯ.21,18-21

5. შვილებმა პატივი უნდა სცენ მშობლებს გამ.20,12; 21,15

6. შვილები ღმერთის საჩუქარია დაბ.33,5; 48,9 იესნ.24,3

7. მშობლების შემარცხვენელი შვილების დასჯა ლევ.20,9 რჯ.21,18-21