მორთულობა, ჩაცმულობა და ქცევა ღვთისმსახურებაზე


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 35 : 22 ; მეორე რჯული 21 : 12 ; 2მეფეთა 15 : 30 ; 4მეფეთა 9 : 30 ; ესაია 3 : 16 ; ესაია 61 : 3 ; იერემია 2 : 32 ; იერემია 4 : 30 ; იერემია 13 : 11 ; ეზეკიელი 16 : 10 ; ეზეკიელი 23 : 26 ; 1პეტრე 3 : 3 ; 1კორინთელთა 11 : 4 ; 1ტიმოთე 2 : 9 ;
4.5.5. მორთულობა, ჩაცმულობა და ქცევა ღვთისმსახურებაზე

1. თმები და თავსაბურველი რჯ.21,12; 2მფ.15,30; 1კორ.11,3.[4.5]-15

2. მორთვა-მოკაზმულობა არ უნდა იყოს ამპარტავნობის ნიშნით გამ.35,22,, ეს 3,16-24,, ეზეკ.23,26; 1პეტ.3,3-5,, 1ტიმ.2,9 

- ჩვენ უნდა ვიყოთ ღვთის სამშვენისები იერ.13,11

- ჩვენი სამკაულია უფალი იერ.2,32

- ღმერთი გვაძლევს დიდების სამშვენისს ეს.61,3 ეზეკ.16,10-18

- თავს ტყუილად ილამაზებენ 4მფ.9,30 იერ.4,30 ეზეკ.23,40.42 


__თემაზე წერდნენ__
***
აგდებით უყურე იმათ, ვისი მღვდელიც მოდური არ არის; ღვთისმსახურებას უსმინონ მხოლოდ შენს მიერ შერჩეულ ტაძარში, ანდა მხოლოდ მაშინ, როცა შენი მოძღვარი ქადაგებს, მისი მესა სხვისას გერჩივნოს, წმიდა საიდუმლოებას იღებდე მხოლოდ მისგან . . . ეს გახლავთ ჩვენი დროის ღვთისმოშიშთა უზენაესი ფიქრი და აზრი.
__ ლაბრუიერი __