როგორ მოვისმინოთ ღვთის ხმა

საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 19 : 3 ; გამოსვლა 20 : 19 ; მეორე რჯული 4 : 12 ; 1მეფეთა 3 : 4 ; ფსალმუნები 28 : 4 ; ფსალმუნები 41 : 2 ; ესაია 55 : 1 ;
3.25.5. როგორ მოვისმინოთ ღვთის ხმა

- ღმერთი ელაპარაკებოდა მოსეს გამ.19,3.20; 20,21

- ხალხს გამ.20,19

- ციდან გამ.20,22 რჯ.4,36 მათ.3,17 ინ.5,37

- ცეცხლიდან რჯ.4,12.33.36

- გასაჭირში რჯ.4,30

- გამოუცდელ ახალგაზრდა სამუელს 1მფ.3,4-10

- პეტრეს სულიწმიდით საქ.10,19

- ელაპარაკება სულიწმიდით ჩვენს გულს (სულს) და სინდისს 1ინ.3,19-21 რომ.8,16; 9,1 

- რათა მოვისმინოთ ღვთის ხმა, საჭიროა განვიწმიდოთ ჩვენი გული - სულიწმიდის სამკვიდრო ტაძარი მათ.21,12-14

- საჭიროა გვქონდეს ღმერთთან შეხვედრის - ლოცვის წყურვილი ფს.41,2 ეს.55,1

- კითხვა, ქადაგების მოსმენა, ეკლესიაში ყოფნა, ნათლის - სასწაულის ხილვა ცოტაა, უნდა მოვისმინოთ ღვთის ხმა საქ.22,6-9 რომ.10,17

- ღვთის ხმა ყოვლისშემძლეა ჩვენში ფს.28,4-9

- მის მორჩილთ ესმით მისი ხმა და მიჰყვებიან ინ.10,3.4

- თვით იესო არაფერს არ აკეთებს მამის ხმის მოსმენის გარეშე და როგორც ისმენს, ისე აკეთებს ინ.5,30