ლოცვა ღმერთთან საუბარია

საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 19 : 19 ; გამოსვლა 29 : 43 ; გამოსვლა 31 : 18 ; გამოსვლა 33 : 9 ; მეორე რჯული 1 : 6 ; ფსალმუნები 3 : 5 ; ფსალმუნები 26 : 8 ; ფსალმუნები 61 : 9 ; ფსალმუნები 64 : 3 ; ფსალმუნები 139 : 7 ; ესაია 55 : 6 ; იერემია 29 : 12 ; მათე 6 : 7 ; მათე 7 : 7 ;
3.1.4. ლოცვა ღმერთთან საუბარია

გამ.19,19,, 29,43,, 31,18,, 33,9.11 რჯ.1,6 ფს.3,5,, 26,8,, 61,9,, 64,3,, 139,7 ეს.55,6 იერ.29,12.13 მათ.6,7.8,, 7,7

ბიბლიის მუხლები

გამოსვლა 19
19. თანდათან ძლიერდებოდა საყვირის ხმა; ლაპარაკობდა მოსე და ეხმიანებოდა ღმერთი.

გამოსვლა 29
43. მუდმივ აღსავლენ მსხვერპლად თაობიდან თაობაში სადღესასწაულო კარვის შესასვლელთან უფლის წინაშე, სადაც გამოგეცხადებით ხოლმე, რომ შენ გელაპარაკო.

გამოსვლა 31
18. მისცა მოსეს უფალმა, როცა შეწყვიტა მასთან ლაპარაკი სინაის მთაზე, მოწმობის ორი დაფა, ღვთის თითით ნაწერი ფიქალები. 

გამოსვლა 33
9. როგორც კი კარავში შევიდოდა მოსე, ჩამოეშვებოდა ღრუბლის სვეტი და დადგებოდა კარვის კართან. მაშინ დაელაპარაკებოდა უფალი მოსეს.
11. პირისპირ ელაპარაკებოდა უფალი მოსეს, როგორც კაცი ელაპარაკება კაცს. მერე ბრუნდებოდა ბანაკში. მისი მსახური, იესო ნავეს ძე, ყმაწვილი კაცი, არ შორდებოდა კარავს.

მეორე რჯული 1
6. უფალი, ჩვენი ღმერთი გველაპარაკა ხორებში და გვითხრა: გეყოფათ, ამ მთაზე ცხოვრება!

ფსალმუნი 3
5. ჩემი ხმით მოვუხმობ უფალს და ის მიპასუხებს თავის წმიდა მთიდან. სელა.

ფსალმუნი 26
8. შენგან ამბობს ჩემი გული: მოძებნეთ ჩემი სახე. შენს სახეს მოვძებნი, უფალო.

ფსალმუნი 61
9. მიენდეთ მას ყოველჟამს, ხალხნო, თქვენი გული გადმოღვარეთ მის წინაშე; ღმერთია ჩვენი თავშესაფარი. სელა.

ფსალმუნი 64
3. მომსმენო ლოცვისა, შენთან მოვა ყველა ხორციელი.

ფსალმუნი 139
7. ვუთხარი უფალს: ჩემი ღმერთი ხარ შენ; ისმინე, უფალო, ხმა ჩემი ვედრებისა.

ესაია 55
6. ეძებეთ უფალი, როცა შეიძლება მისი პოვნა; მოუხმეთ მას, როცა ახლოს არის იგი.

იერემია 29
12. მომიხმობთ, მოხვალთ, შემევედრებით და მე მოგისმენთ თქვენ.
13. დამიწყებთ ძებნას და მიპოვნით, თუ მთელი გულით მეძებეთ.

მათე 6
7. ხოლო ლოცვისას ნუ იტყვით ზედმეტს, წარმართთა მსგავსად, რომელთაც ჰგონიათ, რომ სიტყვამრავლობის გამო შესმენილ იქნებიან.
8. ნუ ემსგავსებით მათ, ვინაიდან მამამ თქვენმა, ვიდრე სთხოვდეთ, მანამდეც იცის, რა გჭირდებათ.

მათე 7
7. ითხოვეთ და მოგეცემათ; ეძებეთ და ჰპოვებთ; დააკაკუნეთ და გაგიღებენ.