საერო ხელმძღვანელნი უნდა იყვნენ ღვთის მოშიშნი და მორჩილნი


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 18 : 21 ; საქმენი მოციქულთა 13 : 22 ;
1.2.17 საერო ხელმძღვანელნი უნდა იყვნენ ღვთის მოშიშნი და მორჩილნი

გამ. 18,[21]; საქ. 13,22

ბიბლიის მუხლები

გამოსვლათა 18
21. გამონახე ერში მაგარი ხალხი, ღვთისმოშიშნი, ანგარების მოძულენი, წრფელი ხალხი და ათასისთავებად, ასისთავებად, ორმოცდაათისთავებად და ათისთავებად დაუდგნენ ერს

საქმე მოციქულთა 13
22. ხოლო მისი გადაყენების შემდეგ მეფედ დაუსვა მათ დავითი, ვისაც თავად უმოწმა სიტყვით: „ვპოვე დავითი, ძე იესესი, ჩემი გულით ნანატრი კაცი, რომელიც მთლიანად აღასრულებს ჩემს ნებას“.