იმის მორწმუნენი, ვითომ, ყველა თაყვანს სცემს ერთსა და იმავე ღმერთს


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 15 : 11 ; გამოსვლა 20 : 2 ; მეორე რჯული 6 : 14 ; 4მეფეთა 17 : 29 ; 1ნეშტთა 16 : 26 ; ფსალმუნები 72 : 25 ; ესაია 45 : 21 ; ესაია 46 : 9 ; მათე 22 : 2 ; მათე 28 : 19 ; მარკოზი 1 : 15 ; მარკოზი 16 : 16 ; ლუკა 3 : 9 ; იოანე 3 : 5 ; იოანე 6 : 22 ; იოანე 16 : 2 ; საქმენი მოციქულთა 5 : 29 ; საქმენი მოციქულთა 11 : 28 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 32 ; საქმენი მოციქულთა 26 : 24 ; რომაელთა 3 : 29 ; 1კორინთელთა 8 : 3 ; კოლასელთა 2 : 18 ; გამოცხადება 3 : 17 ;
1.9.11. იმის მორწმუნენი, ვითომ, ყველა თაყვანს სცემს ერთსა და იმავე ღმერთს

1. ამტკიცებენ ამას არა მხოლოდ იმ რელიგიების მორწმუნენი, ასევე სამწუხაროდ, ქრისტიანებიც ამბობენ, რომ განსხვავება მხოლოდ რიტუალებშია 4 მეფ. 17,29-34; 1 ნეშტ. 16,26; რომ. 3,29.30; კოლ. 2,18

2. სინამდვილეში უცხო ღმერთების წარმომადგენლები სთვლიან, რომ იგი არსებობს, მაგრამ სადღაც შორეულში და არ იღებენ პიროვნებად, არამედ რაღაც ძალად, ,,ვიცი, რომ არსებობობს რაღაც, მაგრამ არ ვიცი რა, ვიცი, რომ სამართლიანია, მაგრამ თუ არსებობს, განა შეგვემთხვეოდა ეს უბედურება?,, გამ. 15,11; ფს. 72,25; ეს. 46,9; 1კორ. 8,3-6

3. როდესაც ამ რაღაცის მორწმუნეთ იწვევენ საუფლო სუფრაზე, ისინი უარს აცხადებენ მათ. 22,2-5

4. ისინი დაკავებულნი არიან თავიანთი ოჯახური და ეროვნული საქმეებით. ისინი მდიდრები არიან და არ საჭიროებენ არაფერს მათ. 22,5; გმცხ. 3,17.18

5. კლავენ მხმობელთ წმ. სამების გამო მათ. 22,6; ინ. 16,2.3

6. დასცინიან მათ საქ. 17,32; 26,24

7. ქრისტიანი არ უნდა იყოს ლოიალური სხვა რელიგიების წარმომადგენლების მიმართ. უნდა ვამხილოთ ქრისტეს არრწმენაში, რომელშიც არის ხსნის ერთადერთი გზა. არ უნდა ვულოცავდეთ მათ რელიგიურ დღესასწაულებს და ჩვენთან მომსვლელებსაც არ უნდა ვაგზავნიდეთ თავიანთ ქურუმებთან, რათა დაემორჩილონ მათ, არამედ უნდა ვუჩვენებდეთ ხსნას ქრისტეში რჯ. 6,14; ეს. 45,21.22; მათ. 28,19; მარკ. 1,15; 16,16; ინ. 3,36; 6,22; საქმ. 5,29; 11,28; 1კორ. 8,4-6

8. მრავალ ქრისტიანს ებრალება ისინი, ,,იქ ხომ ასე ბევრი გულწრფელი და კარგია, ნუთუ ყველა დაიღუპება?,,თანაგრძნობა კარგია, მაგრამ საჭიროა მათ ვუთხრათ, ვისაც აქვს ცრუ ფირნიშნები და მიზნები, ვინც ცრუ ტრადიციებშია, თუ არ მოიქცევიან ქრისტესკენ, დაიღუპებიან. რას ნიშნავს კარგი? არავის არ იხსნის თავისი ბუნებითი სიკეთე, არამედ რწმენა იესოს სახელით. სიკეთე უზენაესის ნების აღსრულებაშია, ხოლო ბოროტი მის შეუსრულებლობაში. ამიტომ კაცის ყოფნა იმ რელიგიაში, რომელიც არ არის მისი ნებით შექმნილი, ცოდვაა გამ.20,2.[3]; ლუკ. 3,9; ინ. 3,5; 6,53