ღვთის შიშის შედეგად მიღებული რწმენა


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 4 : 31 ; გამოსვლა 14 : 31 ; 1მეფეთა 12 : 18 ; ფსალმუნები 118 : 120 ; იოანე 11 : 45 ;
 1.8.2. ღვთის შიშის შედეგად მიღებული რწმენა

გამ. 4,31; 14,[31]; 1მფ. 12,18; ფს. 118,120; ინ. 11,45 

ბიბლიის მუხლები

გამოსვლა 4
31. დაიჯერა ხალხმა და ირწმუნა, რომ მოხედა უფალმა ისრაელიანებს და დაინახა მათი ჩაგვრა. მუხლი მოიყარეს და თაყვანი სცეს. 

გამოსვლა 14
31. იხილა ისრაელმა მაგარი ხელი, რომელიც აღმართა უფალმა ეგვიპტელებზე. შეეშინდა ხალხს უფლისა და ირწმუნეს უფალი და მისი მორჩილი მოსე.

1მეფეთა 12
18. შესთხოვა სამუელმა უფალს და მოავლინა უფალმა ჭექა-ქუხილი და წვიმა იმ დღეს. ძლიერ შეეშინდა ხალხს უფლისა და სამუელისა.

ფსალმუნი 118
120. თრთის შენი შიშით სხეული ჩემი და მეშინია შენი განკითხვების.

იოანე 11
45. მაშინ მარიამთან მისულმა ბევრმა იუდეველმა, რომლებმაც იხილეს, რაც მოახდინა იესომ, ირწმუნა იგი.

__თემაზე წერდნენ__
***
პასკალმა მეგობრებთან ერთად ეტლით გაისეირნა. სენაზე გადებულ მაღალ ხიდზე ცხენები მოულოდნელად დაფრთხნენ. მოძველებულ ხიდს არემონტებდნენ. შუაში მოაჯირი უკვე მოეხსნათ. ცხენები სწორედ ამ ადგილს მიაწყდნენ. დაღუპვა გარდაუვალი ჩანდა, ცხენების მეწინავე წყვილი უკვე გადაეშვა წყალში, მაგრამ მგზავრების ბედად ხელნა გატყდა, მოსართავები დაწყდა და ეტლი ზედ ხიდის კიდეზე შეჩერდა. პასკალი სწორედ აქეთ მხარეს იჯდა და ყველაფერი დაინახა. შთაბეჭდილება ისე თავზარდამცემი იყო, რომ მან გონება დაკარგა... ნაწილობრივ უთუოდ ესეც იყო იმის მიზეზი, რომ ცხრა დღის შემდეგ ეს ავადმყოფი კაცი მისტიურ ექსტაზში ჩავარდა... ამ ტრანსში დაწერა მან თავისი სახელგანთქმული "მემორიალი" [ტექსტის შემოკლებული ამონარიდები]:
"ღმერთის გულმოწყალების წელი 1654, ორშაბათი, 23 ნოემბერი...
"ღმერთი აბრაამისა, ღმერთი ისააკისა, ღმერთი იაკობისა," არა ფილოსოფოსთა და სწავლულთა ღმერთი... რწმენა, გრძნობა, სიხარული, მშვიდობა... იესო ქრისტეს ღმერთი... უფალი ჩემი და უფალი თქვენი... "შენი ღმერთი იქნება ჩემი ღმერთი"... დავიწყება ქვეყნის, დავიწყება ყველაფრისა, გარდა ღმერთისა... მას ეზიარები მხოლოდ სახარებაში ნაჩვენები გზით... სიდიადე ადამიანის სულისა... "მამაო წრფელო, ქვეყანამ ვერ გიცნო, მე კი გიცანი შენ"... სიხარული, სიხარული, სიხარული, ცრემლი სიხარულისა... დაე აღარასოდეს განვეშორო უკუნისამდე... სრული მორჩილება ქრისტესადმი... არ დავივიწყო სიტყვანი შენნი. ამინ." 
__ პასკალი __