გონიერებას, ცოდნას და სიბრძნეს ღმერთი იძლევა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 41` : 25 ; გამოსვლა 31 : 3 ; გამოსვლა 35 : 31 ; გამოსვლა 36 : 1 ; 1ნეშტთა 22 : 12 ; იობი 28 : 12 ; იგავნი 2 : 3 ; იგავნი 3 : 5 ; იგავნი 9 : 4 ; დანიელი 2 : 20 ; იაკობი 1 : 5 ; ზირაქი 1 : 1 ;
1.6.6. გონიერებას, ცოდნას და სიბრძნეს ღმერთი იძლევა

დაბ. 41,25.28.[39]; გამ. 31,3.6; 35,31; 36,1; 1ნეშ.22,12 იობ.28,12-28 იგ.2,3-6; 3,5-7; 9,4-6 ზირ.1,1 დან.2,20 იაკ.1,[5]

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 41
25. უთხრა იოსებმა ფარაონს: ერთი და იგივეა ფარაონის სიზმრები. რის ქმნასაც ღმერთი აპირებს, თავად ამცნო ფარაონს:
28. ეს იყო, ფარაონს რომ ვუთხარი, რის ქმნასაც აპირებს ღმერთი, ფარაონს თავად ახილვინა-მეთქი.
39. უთხრა ფარაონმა იოსებს: რაკი გაგიმხილა ღმერთმა ეს ყველაფერი, სხვა ვინ იქნება შენსავით გონიერი და ბრძენი.

გამოსვლა 31
3. და ავავსე იგი ღვთის სულით, სიბრძნით, გონიერებით, ცოდნით და ყოველი ხელოვნებით, 
6. აჰა, მივუჩინე მას ოჰოლიაბ ახისამაქის ძე დანის ტომიდან და სიბრძნე ჩავუდევი ყოველ ბრძენკაცს გულში, რათა ყველაფერი გააკეთონ, რაც გიბრძანე.

გამოსვლა 35
31. აავსო იგი ღვთის სულით, სიბრძნით, გონებით, ცოდნით და ყოველი ხელოვნების უნარით,

გამოსვლა 36
1. შეუდგნენ საქმეს ბეცალიელი, ოჰოლიაბი და ყველა გულბრძენი კაცი, რომელთაც მიანიჭა უფალმა სიბრძნე და გონიერება საწმიდარისთვის საჭირო საგნების გასაკეთებლად უფლის ბრძანებისამებრ.

1ნეშტთა 22
12. უფალმა მოგცეს აზრი და გონიერება და დაგაყენოს ისრაელზე უფლის, ღმერთის რჯულის დასაცავად.

იობი 28
12. სად იპოვება სიბრძნე და სად არის შემეცნების ადგილი?
13. მისი გზა არ იცის ადამიანმა და ცოცხალთა ქვეყნად ის არ იპოვება.
14. უფსკრული ამბობს: ჩემში არ არისო; ზღვა ამბობს: ჩემთან არ არისო.
15. არ გაიცვლება ოქროს ზოდში და ვერ აიწონება ვერცხლი მის ფასად;
16. არ შეფასდება ოფირის ოქროდ, არც ძვირფასი ონიქსით და არც საფირონით;
17. ვერ გაუსწორდება მას ოქრო და ბროლი; წმიდა ოქროს ჭურჭელი მისი საღირალი არ არის;
18. არ არის სახსენებელი მარჯანი და ბროლი; მარგალიტზე ძვირფასია სიბრძნე.
19. ვერ გაუსწორდება მას ქუშის ტოპაზი, წმიდა ოქროთი არ აიწონება.
20. საიდან მოდის სიბრძნე და სად არის შემეცნების ადგილი?
21. უხილავია ყოველი ცოცხალის თვალისათვის და დაფარულია ცის ფრინველთათვის;
22. ქვესკნელი და სიკვდილი ამბობენ: ყური კი მოგვიკრავსო მისთვის.
23. ღმერთმა იცის მისი გზა და მან უწყის მისი ადგილი;
24. რადგან ის თვალს ავლებს ქვეყნის კიდეებს, მთელს ცისქვეშეთს ხედავს.
25. როდესაც ქარს წონას უწესებდა და წყალს დონეს უსაზღვრავდა,
26. როდესაც წვიმას წესი დაუდგინა და მეხის გვრგვინვას გზა გაუკაფა,
27. მაშინ იხილა ის და გამოაცხადა, დააფუძნა და კიდეც გამოსცადა.
28. უთხრა ადამიანს: აჰა, უფლის შიშია სიბრძნე და ბოროტისგან განდგომაა შემეცნება. 

იგავნი 2
3. რომ მოუწოდებდე ჭკუას და გონებას გააღვიძებდე.
4. რომ ვერცხლივით მისი შოვნის წადილი გქონდეს და განძივით დაუწყებდე ძებნას.
5. მაშინ შეიგნებ უფლის შიშს და მოიპოვებ ღვთისმშემეცნებას.
6. რადგან უფალი იძლევა სიბრძნეს და მის ბაგეთაგან არის ცოდნა და შეგნება,

იგავნი 3
5. ესავდე უფალს მთელი გულით და ნუ დაენდობი სავუთარ ჭკუას.
6. შეეცადე მის შეცნობას ყოველ შენს გზაზე და ის გაგისწორებს სავალს.
7. ნუ იფიქრებ, რომ ბრძენი ხარ, უფლის გეშინოდეს და ბოროტებას განერიდე.

იგავნი 9
4. ბრიყვი ვინც არის, აქეთ მობრუნდეს! ჭკუათხელებს კი უთხრა:
5. მოდით, დაპურდით ჩემი პურით და შესვით ჩემი განზავებული ღვინო.
6. მიატოვეთ სიბრიყვე და იცოცხლებთ, ჭკვიანური გზით იარეთ. 

ზირაქი 1
1. ყოველი სიბრძნე უფლისაგან არის და მასთანაა საუკუნოდ.

დანიელი 2
20. ამეტყველდა დანიელი და თქვა: კურთხეულ იყოს ღვთის სახელი უკუნითი უკუნისამდე, რადგან მისია სიბრძნე და ძალა.

იაკობი 1
5. ხოლო თუ რომელიმე თქვენგანს აკლია სიბრძნე, დაე, სთხოვოს ღმერთს, ყოვლის უხვად და უშურველად გამცემს, და მიეცემა.