სულის ღვთისადმი მორჩილებით ვიღებთ სული წმიდის მიერ სიბრძნეს


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 41` : 39 ; იგავნი 2 : 5 ; ესაია 11 : 2 ; იერემია 24 : 7 ; მათე 11 : 25 ; მათე 16 : 17 ; ლუკა 12 : 12 ; ლუკა 21 : 15 ; იოანე 14 : 26 ; იაკობი 3 : 17 ; 2პეტრე 1 : 3 ; 1იოანე 2 : 3 ; რომაელთა 1 : 28 ; 1კორინთელთა 2 : 8 ; 1კორინთელთა 12 : 8 ; 2კორინთელთა 12 : 1 ; ეფესელთა 1 : 17 ; ეფესელთა 3 : 18 ; კოლასელთა 1 : 9 ; კოლასელთა 2 : 2 ; 2ტიმოთე 2 : 25 ; ტიტე 1 : 1 ;
1.3.11. სულის ღვთისადმი მორჩილებით ვიღებთ სული წმიდის მიერ სიბრძნეს

დაბ. 41,39; იგ. 2,5; ეს. 11,2; იერ. 24,7; მათ. 11,25; 16,17; ლუკ. 12,12; 21,15; ინ.14,26; იაკ. 3,17; 2პეტ. 1,3; 1ინ. 2,3; რომ.1,28; 1კორ. 2,8-10; 12,8; 2კორ. 12,1; ეფ. 1,[17]; 3,18.19; კოლ. 1,9.10; 2,2.3; 2ტიმ. 2,25; ტიტ. 1,1

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 41
39. უთხრა ფარაონმა იოსებს: რაკი გაგიმხილა ღმერთმა ეს ყველაფერი, სხვა ვინ იქნება შენსავით გონიერი და ბრძენი.

იგავნი 2
5. მაშინ შეიგნებ უფლის შიშს და მოიპოვებ ღვთისმშემეცნებას.

ესაია 11
2. დაივანებს მასზე უფლის სული, სული სიბრძნისა და გონიერებისა, სული რჩევისა და სიმხნევისა, სული შეგნებისა და უფლის შიშისა. 

იერემია 24
7. ჩავუდგამ მათ გულს, რათა მცნობდნენ, რომ უფალი ვარ. ჩემი ერი იქნებიან და მე მათი ღმერთი ვიქნები, რადგან მთელი გულით მოიქცევიან ჩემკენ.

მათე 11
25. იმ ხანად იესომ პასუხად თქვა: გადიდებ, მამაო, ცისა და მიწის უფალო, ვინაიდან ბრძენთა და გონიერთ დაუფარე ყოველივე ეს, და გაუცხადე ჩვილ ბალღებს. 

მათე 16
17. ხოლო იესომ პასუხად თქვა: ნეტარი ხარ შენ, სიმონ, იონას ძეო, რადგან ხორცმა და სისხლმა კი არ გაგიცხადა ეს, არამედ ჩემმა ზეციერმა მამამ.

ლუკა 12
12. რადგანაც სული წმიდა გასწავლით მაშინ, რა უნდა თქვათ.

ლუკა 21
15. ვინაიდან მე მოგცემთ სიტყვას და სიბრძნეს, რომელსაც წინ ვეღარ აღუდგება და ვერც შეეპასუხება ვერც ერთი თქვენი მოპირისპირე.

იოანე 14
26. ხოლო ნუგეშისმცემელი, სული წმიდა, რომელსაც მამა მოავლენს ჩემი სახელით, გასწავლით და მოგაგონებთ ყველაფერს, რაც მე გითხარით.

იაკობი 3
17. ხოლო ზეგარდმო გადმოსული სიბრძნე, უწინარეს ყოვლისა, წმიდაა, მერე - მშვიდი, თვინიერი, მორჩილი, მოწყალებითა და კეთილი ნაყოფით სავსე, მიუკერძოებელი და უთვალთმაქცო.

2პეტრე 1
3. რაკიღა მისმა საღვთო ძალამ მოგვანიჭა ყველაფერი, რაც ცხოვრებისა და ღვთისმოსაობისთვის გვჭირდება, მისი შემეცნების მეოხებით, ვინც თავისი დიდებისა და სათნოებისაკენ გვიხმო,

1იოანე 2
3. იმით გავიგებთ, რომ შევიცნეთ იგი, თუ დავიმარხავთ მის მცნებებს.

რომაელთა 1
28. და რაკი არ ეცადნენ გონებით შეენარჩუნებინათ ღმერთი, ამიტომაც უჯერო საქმეთათვის მისცა ღმერთმა ისინი გაუკუღმართებულ გონებას.

1კორინთელთა 2
8. სიბრძნეს, რომელიც ვერ შეიცნო ვერცერთმა მთავარმა ამა ქვეყნისა, ვინაიდან, რომ შეეცნოთ, ჯვარს აღარ აცვამდნენ დიდების უფალს.
9. არამედ, როგორც დაიწერა: „რაც არ უხილავს თვალს, არ სმენია ყურს და არც კაცს გაუვლია გულში, ის განუმზადა ღმერთმა თავის მოყვარეთ“.
10. ჩვენ კი თავისი სულით გაგვიცხადა ღმერთმა, რადგანაც სული ყველაფერს იკვლევს, თვით ღვთის სიღრმესაც.

1კორინთელთა 12
8. ზოგს სულისაგან ეძლევა სიბრძნის სიტყვა, ზოგს - ცოდნის სიტყვა იმავე სულით;

2კორინთელთა 12
1. სიქადული საჭიროა, მაგრამ სარგო როდია ჩემთვის; მაშ, უფლის ხილვებსა და გამოცხადებებს მივუბრუნდები.

ეფესელთა 1
17. რათა მოგცეთ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ღმერთმა დიდების მამამ, სიბრძნისა და გამოცხადების სული მის შესაცნობად;

ეფესელთა 3
18. რათა, სიყვარულით დამკვიდრებულთ და დაფუძნებულთ, ყველა წმიდასთან ერთად შეგეძლოთ სიგრძისა თუ სიგანის, სიღრმისა თუ სიმაღლის წვდომა,
19. და, რაც ყოველგვარ შემეცნებას აღემატება, - შეცნობა ქრისტეს სიყვარულისა, რათა აღივსოთ ღვთის მთელი სავსებით.

კოლასელთა 1
9. ამიტომ ჩვენც, იმ დღის შემდეგ, რაც ეს გავიგეთ, გამუდმებით ვლოცულობთ თქვენთვის და შევთხოვთ ღმერთს, რომ აღივსოთ მისი ნების შემეცნებით, მთელი სიბრძნითა და სულიერი წვდომის უნარით,
10. რათა ისე იქცეოდეთ, რისი ღირსიცაა უფალი, ყოველნაირად ცდილობდეთ აამოთ მას, ნაყოფი გამოგქონდეთ ყველა კეთილ საქმეში და იზრდებოდეთ ღვთის შემეცნებით,

კოლასელთა 2
2. რათა გამხნევდეს მათი გული და სიყვარულით შეერთებულნი ეზიარონ გონიერების მთელ სისავსეს და სიუხვეს ღვთის საიდუმლოს, ანუ ქრისტეს შესამეცნებლად,
3. რომელშიაც დაფარულია სიბრძნისა და ცოდნის მთელი საუნჯე.

2ტიმოთე 2
25. თვინიერებით არწმუნებდეს წინააღმდგომთ, ეგება მისცეს მათ უფალმა სინანული ჭეშმარიტების შესამეცნებლად.

ტიტე 1
1. პავლე, ღვთის მონა და იესო ქრისტეს მოციქული ღვთის რჩეულთა რწმენითა და ჭეშმარიტების შემეცნებით, ღვთისმოსაობის შესაბამისად,

__თემაზე წერდნენ__
*** 
უმოწყალო სული სიბრძნეს განშორდება, ხოლო მოწყალე სული სულიწმიდის მიერ მიიღებს სიბრძნეს. 
__წმ.ისააკ ასური__

*** 
სულიწმიდა მცნობელობის მომნიჭებელია, იგი გონიერი ნათელია, რომელიც ძიებათა ჟამს გარკვეულ სიცხადეს ანიჭებს ყოველ გონიერ ძალას. 
__წმ.ბასილი დიდი__

*** 
ჭეშმარიტების სარწმუნებლად ფიზიკურ პლანში გრძნობის ორგანოები გვეხმარებიან და ის ლოგიკასაც ადვილად ემორჩილება; ხოლო სულიერ პლანში აღქმა სულით ხდება და მას მხოლოდ ჩვენი სულის ბატონ-პატრონი განაგებს; თუკი მას ვემორჩილებით, მაშინ ღვთის სული ძლიერ ადვილად გვაახლოებს ჭეშმარიტების შემეცნებას, ხოლო თუ არ მივუგდებთ ყურს, ეჭვი შემოაქვს ჩვენში მტერს, ამ ქვეყნის სულთა მთავარს, გვასაღებს ჭეშმარიტებად ცრუ ჭეშმარიტებებს და ჩვენს თავის იმედად, აღქმის ფიზიკურ პლანს გვატოვებს. 
__მირზა ბადიაური__