განწმედა ცოდვისგან

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 35 : 2 ; გამოსვლა 19 : 10 ; ნეემია 12 : 30 ; იობი 1 : 5 ; იერემია 4 : 14 ; საქმენი მოციქულთა 21 : 26 ;
3.52.11. განწმედა ცოდვისგან

წმედავდნენ:
- სახლეულებს დაბ.35,2 იობ.1,[5]

- ხალხს გამ.19,10

- საკუთარ თავს ნეემ.12,30 იერ.4,14 საქ.21,26