მამობა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 18 : 17 ; გამოსვლა 12 : 3 ; მეორე რჯული 9 : 27 ; მეორე რჯული 11 : 19 ; მეორე რჯული 28 : 1 ; ოსია 4 : 6 ; მალაქია 2 : 7 ; მალაქია 4 : 6 ; მარკოზი 9 : 17 ; იოანე 14 : 6 ; საქმენი მოციქულთა 16 : 31 ; 1პეტრე 3 : 18 ; 1იოანე 3 : 1 ; 1კორინთელთა 11 : 3 ; ეფესელთა 3 : 14 ; ეფესელთა 6 : 4 ; კოლასელთა 3 : 21 ; 1ტიმოთე 3 : 4 ;
4.15.9. მამობა

1. ღმერთი ჩვენი მამაა, ქრისტე გზაა მისკენ ინ.14,6,, 1პეტ.3,18,, 1ინ.3,1 ეფ.3,14.15 

2. მამა, როგორც ღვთისმსახური, შუამდგომელი გამ.12,3 რჯ.9,27 მარ.9,17.21-24 საქ.16,31.34,, 1კორ.11,3 

3. მამა, როგორც წინასწარმეტყველი, აღმზრდელი რჯ.11,19-21 ეფ.6,4 კოლ.3,21 

4. მამა, როგორც მეფე, მმართველი დაბ.18,17-19,, 1ტიმ.3,4.5 

5. არშემდგარი მამობა - მიღებული წყევლა რჯ.28,1.4.11.15.18.41 ოს.4,6 მალ.2,7,, 4,6