შვილებს ღმერთი იძლევა

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 28 ; დაბადება 9 : 1 ; დაბადება 48 : 9 ; მეორე რჯული 10 : 22 ; მეორე რჯული 30 : 9 ; 1მეფეთა 2 : 5 ;
4.15.10. __

დაბ.48,9 იობ.1,[2] ფს.126,3-5; 127,3

ღმერთი გვაკურთხებს შთამომავლობით დაბ.1,28; 9,1 რჯ.10,22; 30,9; 1მფ.2,5