ღმერთი ჩვენთანაა განსაცდელში ღა შეგვეწევა

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 31 : 7 ; დაბადება 35 : 5 ; დაბადება 46 : 4 ; დაბადება 48 : 21 ; გამოსვლა 3 : 12 ; გამოსვლა 4 : 31 ; გამოსვლა 8 : 22 ; გამოსვლა 23 : 27 ; მეორე რჯული 7 : 19 ; მსაჯულნი 6 : 16 ; 1მეფეთა 14 : 7 ; 2მეფეთა 7 : 3 ; ფსალმუნები 7 : 11 ;
3.46.25. __

- ღმერთი არ უშვებს მტრებს გვიბოროტონ დაბ.31,7; 35,5 გამ.4,31; 23,27 რჯ.7,19.21

- ღმერთი ჩვენთანაა განსაცდელში დაბ.46,4; 48,21 გამ.3,12; 8,22

- ღმერთი ჩვენთანაა, რათა გავიმარჯვოთ მსაჯ.6,16

- ღმერთი ჩვენი საჭურველმტვირთველია 1მფ.14,[7]; 2მფ.7,3 ფს.7,11; 1მაკ.4,30