არ გაიკეთო კერპები

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 31 : 19 ; დაბადება 35 : 2 ; გამოსვლა 20 : 3 ; გამოსვლა 22 : 19 ; გამოსვლა 23 : 13 ; გამოსვლა 34 : 14 ; ლევიანნი 19 : 14 ; ლევიანნი 20 : 2 ; ლევიანნი 26 : 1 ; მეორე რჯული 4 : 15 ; მეორე რჯული 5 : 7 ; მეორე რჯული 11 : 28 ; მეორე რჯული 16 : 21 ; 4მეფეთა 18 : 4 ; ფსალმუნები 113 : 12 ; ფსალმუნები 111 : 1 ; ფსალმუნები 118 : 2 ;
3.41.16. არ გაიკეთო კერპები

გამ.20,3-5; 34,17 ლევ.19,4; 26,1 რჯ.4,15-19.23.25; 5,7-9; 16,21.22

- წარმართთა მსგავსად დაბ.31,19.34.35 რჯ.4,28 ფს.113,12-15

- ადამიანის ხელით გაკეთებული ხის და ქვის კერპები უქმნი და უსარგებლონი არიან რჯ.4,28 ფს.113,12-15

- მათი გამკეთებლები და მათზე მინდობილნი იმ კერპებსვე ემსგავსებიან ფს.113,16

- გაყარეთ უცხო ღმერთები, არ ემსახუროთ, არ ახსენოთ მათი სახელი დაბ.35,2.4 გამ.23,13.24.31.32; 34,14

- ვინც უფლის გარდა სხვა ღმერთებს სწირავს მსხვერპლს უნდა მოიკვეთოს ღვთის ხალხისგან გამ.22,19 ლევ.20,2-5 რჯ.11,28

- ქრისტიანული გამოსახულებანი, ხატები და სხვები, ის, რაც გაკერპებულია, როგორც გააკერპეს და თაყვანისცემის საგნად აქციეს მოსეს მიერ ჩამოსხმული სპილენძის გველი, უნდა იქნას მოცილებული და განადგურებულიც კი, თუკი ის ნეხუშტანად იქცევა 4მფ.18,4

__თემაზე წერდნენ__
***
ნუ ჩაუღრმავდები ცის დიდებულებას და მისი მოძრაობის მრავალ ფეროვნებას, ნურც მზის ბრწყინვალებას დააკვირდები განსაკუთრებულად, ნურც მთვარის ნათელს, ნურც სხვა ციურ სხეულთა და ვარსკვლავთა ბრჭყვიალს, ნურც ჰაერის ვარგისიანობას სუნთქვისთვის და ნურც ზღვისა და ხმელეთის მრავალ სარგებლიანობას ადამიანთათვის, და გეშინოდეს, რაიმე ღმერთად არ შერაცხო ყოველივე ამისგან, რამეთუ ყველაფერი ეს ღმერთისათვის არსებობს, როგორც მისი ქმნილება - მისი სიტყვით არსებობიდან არსებობად მოყვანილი.
_წმ.გრიგოლ პალამა__

***
ძეგლი კერპად იქცევა თაყვანისცემით. მოვერიდოთ აღმართულ საცთურებს და მხოლოდ ინტერესით შევხედოთ, როგორ გაივლ-გამოივლიდნენ და რა ქცევები ექნებოდათ თავის დროზე მათ, ვისაც განასახიერებენ ისინი დღეს ისინი.
__მირზა ბადიაური__