ანგელოზი ამხსნელი, განმმარტებელი, თვალის ამხელი

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 31 : 11 ; ეზეკიელი 40 : 4 ; დანიელი 7 : 16 ; დანიელი 8 : 15 ; დანიელი 9 : 22 ; დანიელი 10 : 11 ; ზაქარია 1 : 9 ; ზაქარია 2 : 2 ; ზაქარია 4 : 1 ; ზაქარია 5 : 5 ; ზაქარია 6 : 4 ;
2.7.16. ანგელოზი ამხსნელი, განმმარტებელი, თვალის ამხელი

გამგებინებელი, მჩვენებელი, ჩამწდომელი, შემტყობინებელი 

დაბ.31,11 ეზეკ.40,4 დან.7,16; 8,15.16; 9,22.23; 10,11.14 ზაქ.1,[9]; 2,2; 4,1; 5,5; 6,4

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 31
11. მითხრა ღვთის ანგელოზმა სიზმარში: იაკობ! მივუგე: აქა ვარ.

ეზეკიელი 40
4. დამელაპარაკა ეს კაცი: ადამის ძევ! იხილე შენი თვალით და შენი ყურით მოისმინე, გულში ჩაიდევი ყველაფერი, რასაც გახილვინებ, რადგან იმისთვის ხარ მოყვანილი აქ, რომ გახილვინო; გამოუცხადე ისრაელის სახლს ყველაფერი, რასაც იხილავ.

დანიელი 7
16. მივუახლოვდი ერთ-ერთ იქ მდგომს და ვკითხე ყოველივე ამის ნამდვილი მნიშვნელობის შესახებ. მითხრა მან და გამაგებინა ყოველივე ამის მნიშვნელობა.

დანიელი 8
15. როცა მე, დანიელმა, ვნახე ეს ხილვა და ვცდილობდი მის გაგებას, აჰა, წინ კაცის აჩრდილი გადამიდგა 
16. და გავიგონე ადამიანის ხმა შუაგულ ულაიდან. დაიძახა მან და თქვა: გაბრიელ, აუხსენი მაგას ეგ ხილვა! 

დანიელი 9
22. შემაგონებდა იგი და მელაპარაკებოდა, მითხრა: დანიელ! ახლა გამოვედი, რომ ჭკუა დაგარიგო.
23. შენი ვედრების დასაწყისში სიტყვა გამოვიდა და მე მოვედი, რომ შეგატყობინო იგი, რადგან შენ სათნო კაცი ხარ. დაუკვირდი ამ სიტყვას და გამოიცანი ხილვა.

ზაქარია 1
9. ვთქვი, რა არის-მეთქი ესენი, ჩემო ბატონო? მითხრა ანგელოზმა, რომელიც მელაპარაკებოდა: მე გაჩვენებ, რა არიან ესენი.

ზაქარია 2
2. ვკითხე: სად მიდიხარ-მეთქი? მითხრა: იერუსალიმის გასაზომად, რომ დავინახო რამდენია მისი სიგანე და რამდენია მისი სიგრძე.

ზაქარია 4
1. მობრუნდა ანგელოზი, რომელიც მელაპარაკებოდა, და გამაღვიძა, როგორც ძილისგან აღვიძებენ კაცს.

ზაქარია 5
5. გამოვიდა ანგელოზი, რომელიც მე მელაპარაკებოდა, და მითხრა: აახილე თვალი და დაინახე, რა არის ეს, რომ ჩანს.

ზაქარია 6
4. ხმა გავიღე და ვუთხარი ანგელოზს, რომელიც მლაპარაკობდა: რა არის-მეთქი ესენი, ჩემო ბატონო?