ღმერთია ჩვენი მოწმე


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 31 : 50 ; მსაჯულნი 11 : 10 ; 1მეფეთა 12 : 5 ; იობი 16 : 19 ; იერემია 29 : 23 ; იერემია 42 : 5 ; მიქა 1 : 2 ; მალაქია 2 : 14 ; მალაქია 3 : 5 ; რომაელთა 1 : 9 ; რომაელთა 9 : 1 ; 2კორინთელთა 1 : 23 ; 2კორინთელთა 11 : 11 ; გალატელთა 1 : 20 ; ფილიპელთა 1 : 8 ; 1თესალონიკელთა 2 : 1ტიმოთე 2 : 7 ;
2.2.61. ღმერთია ჩვენი მოწმე

დაბ.31,[50] მსაჯ.11,10,, 1მფ.12,5 იობ.16,19 იერ.29,23,, 42,5 მიქ.1,2 მალ.2,14,, 3,5,, რომ.1,[9]; 2კორ.1,23 გალ.1,20 ფლპ.1,8; 1თეს.2,5.10

- მემოწმება ჩემი სინდისი სულიწმიდის მიერ რომ.9,1; 1ტიმ.2,7

- ღმერთმა იცის 2კორ.11,11.31