მზად ვარ უფალმა გამოსცადოს ჩემი გული

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 22 : 1 ; გამოსვლა 15 : 25 ; გამოსვლა 16 : 4 ; გამოსვლა 20 : 20 ; ფსალმუნები 16 : 3 ; ფსალმუნები 25 : 2 ; ფსალმუნები 138 : 23 ;
3.46.2. __

დაბ.22,1 გამ.15,25,, 16,4,, 20,20 ფს.16,3,, 25,2,, 138,23,, 1ინ.3,19-21 

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 22
1. ამ ამბების შემდეგ იყო, რომ გამოსცადა აბრაამი ღმერთმა და უთხრა: აბრაამ! მიუგო: აქა ვარ!

გამოსვლა 15
25. შეჰღაღადა მოსემ უფალს და დაანახვა უფალმა მორი. ჩააგდო იგი წყალში და გამტკნარდა წყალი. იქ დაუდგინა უფალმა ხალხს წესი და სამართალი და იქ გამოსცადა იგი.

გამოსვლა 16
4. უთხრა უფალმა მოსეს: აჰა, პურს გაწვიმებთ ციდან, გამოვიდეს ხალხი და ყოველდღე აკრიფოს დღიური სამყოფი. უნდა გამოვცადო, მისდევს თუ არა ჩემს რჯულს.

გამოსვლა 20
20. უთხრა მოსემ ხალხს: ნუ გეშინიათ, თქვენს გამოსაცდელად მოვიდა ღმერთი, რომ მისი შიში გქონდეთ და არ შესცოდოთ.

ფსალმუნი 16
3. შენ გასინჯვ ჩემი გული, მომინახულე ღამით, გამომცადე, ვერაფერს იპოვი; არ განუდგება ჩემი პირი განზრახვას ჩემსას.

ფსალმუნი 25
2. გამომცადე, უფალო, და შემამოწმე, ბრძმედში გამოატარე შიგნეულობა და გული ჩემი.

ფსალმუნი 138
23. გამომცადე, უფალო, და შეიცან გული ჩემი; შემამოწმე და შეიცან აზრები ჩემი.

1იოანე 3
19. ამით შევიცნობთ, რომ ჭეშმარიტებისაგან ვართ და მის წინაშე დავიმშვიდებთ გულს.
20. რადგან თუ ჩვენი გული გვგმობს, ღმერთი ხომ გულზე უმეტესია და იცის ყოველი.
21. საყვარელნო, თუ ჩვენი გული არა გვგმობს, პირნათელნი ვართ ღვთის წინაშე.