აიღეთ რწმენის ფარი და ხსნის ჩაჩქანი

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 15 : 1 ; იგავნი 18 : 10 ; იგავნი 30 : 5 ; ესაია 59 : 17 ; ლუკა 21 : 36 ; 1პეტრე 5 : 8 ; ეფესელთა 6 : 16 ; 1თესალონიკელთა 5 : 8 ; ებრაელთა 11 : 28 ;
3.49.13. აიღეთ რწმენის ფარი და ხსნის ჩაჩქანი

დაბ.15,1 იგ.18,10; 30,5 ეს.59,17 ლუკ.21,36,, 1პეტ.5,8 ეფ.6,[16.17],, 1თეს.5,8 ებრ.11,28 

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 15
1. ამ ამბების შემდეგ უფლის სიტყვა გამოეცხადა ხილვაში აბრამს: ნუ გეშინია, აბრამ! მე ვარ ფარი შენი! დიდზე დიდი იქნება შენი ჯილდო.

იგავნი 18
10. უფლის სახელი მტკიცე გოდოლია; მართალი შეაფარებს თავს და გადარჩება.

იგავნი 30
5. უფლის ყოველი სიტყვა სარწმუნოა; იგი ფარია მის მოიმედეთათვის.

ესაია 59
17. ჯავშანივით შეიმოსა სიმართლე და ხსნის მუზარადი დაირქვა თავზე; ნაცვალგების სამოსელი ჩაიცვა და მოსასხამივით მოისხა შური.

ლუკა 21
36. მაშ, იფხიზლეთ და ილოცეთ მარადჟამ, რათა შეგეძლოთ თავი დააღწიოთ ყველაფერს, რაც მოიწევა, და კაცის ძის წინაშე წარსდგეთ.

1პეტრე 5
8. იფხიზლეთ და ფრთხილად იყავით, რადგანაც თქვენი მტერი ეშმაკი დაძრწის, როგორც მბრდღვინავი ლომი, და მსხვერპლს დაეძებს. 

ეფესელთა 6
16. ამასთან, იფარეთ რწმენის ფარი, რომლითაც შესძლებთ ბოროტების ცეცხლოვან ისართა დაშრეტას, 
17. აიღეთ ხსნის ჩაჩქანი და სულის მახვილი, რომელიც არის ღვთის სიტყვა.

1თესალონიკელთა 5
8. ხოლო ჩვენ, რაკი დღის ძენი ვართ, ვიფხიზლოთ და შევიმოსოთ აბჯარი რწმენისა და სიყვარულისა და ჩაფხუტი ხსნის სასოებისა.

ებრაელთა 11
28. რწმენით აღასრულა პასექი და სისხლის პკურება, რათა პირმშოთა მომსრველს ხელი ვერ ეხლო მათ პირმშოთათვის.