გირაო, დაგირავება, წინდი, დაწინდვა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 38 : 17 ; გამოსვლა 22 : 26 ; მეორე რჯული 24 : 10 ; ნეემია 5 : 3 ; იობი 22 : 6 ; ეზეკიელი 18 : 16 ; 2კორინთელთა 1 : 22 ; 2კორინთელთა 5 : 5 ; ეფესელთა 1 : 14 ; 2ტიმოთე 1 : 14 ;
=4.19.47 გირაო, დაგირავება, წინდი, დაწინდვა

გირაო არის მევალისთვის ვალის გადახდის უზრუნველსაყოფად ჩაბარებული უძრავი ან მოძრავი ქონება

ჩვეულებრივ ცხოვრებაში:
- წინდის დატოვება დაბ.38,17
- ტანსაცმლის გამ.22,26
- წესები მის შესახებ რჯ.24,10-17
- მისი ბოროტად გამოყენება იობ.22,6
- დაბრუნება მართლობის ნიშანია ეზეკ.18,16
- ტყვეობიდან დაბრუნებული ებრაელები იძულებულნი იყვნენ მიემართათ დაგირავებისთვის ნეემ.5,3

სულიერთან დაკავშირებით:
- სული წმიდა გულში 2კორ.1,22; 2ტიმ.1,14
- მოცემულია ღმერთისგან 2კორ.5,5
- სული წმიდა არის ჩვენი მემკვიდრეობის წინდი ეფ.1,14

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 38
17. უთხრა იუდამ: თიკანს გამოგიგზავნი ფარიდან. უთხრა ქალმა: წინდს თუ მომცემ, ვიდრე თიკანს გამომიგზავნიდე?

გამოსვლა 22
26. თუ შენი მოყვასის სამოსელს აიღებ გირაოდ, მზის ჩასვლამდე დაუბრუნე,

მეორე რჯული 24
10. თუ რაიმეს ასესხებ მოყვასს, არ შეხვიდე მასთან სახლში გირაოს წამოსაღებად,

ნეემია 5
3. იყვნენ სხვები, რომლებიც ამბობდნენ: "ჩვენს ყანებს, ვენახებსა და სახლებს ვაგირავებთ, რათა მარცვლეული ვიშოვოთ და არ ვიშიმშილოთ”.

იობი 22
6. რადგან არაფრის გამო ართმევდი გირაოს შენს ძმებს და სამოსელს ხდიდი ნახევრად შიშვლებს;

ეზეკიელი 18
16. არავის დაჩაგრავს, თავდებში ჩადებულს არ მიითვისებს, არ იმძარცველებს, თავის პურს მშიერს გაუყოფს და შიშველს შემოსავს,

2კორინთელთა 1
22. რომელმაც ასევე აღვგბეჭდა და მოგვცა წინდი სულისა ჩვენს გულებში.

2კორინთელთა 5
5. სწორედ ამისთვის შეგვქმნა ღმერთმა და მოგვცა სულის წინდი.

ეფესელთა 1
14. რომელიც არის ჩვენი მემკვიდრეობის წინდი საბოლოო გამოხსნამდე, როცა დავიმკვიდრებთ ჩვენს წილხვედრს მისი დიდების საქებრად.

2ტიმოთე 1
14. შეინახე კეთილი საწინდარი სულიწმიდის მეშვეობით, რომელიც მკვიდრობს ჩვენში.

4.19.47 Залог, закладивание
Быт.38,17 Исх.22,26 Вт.24,10 Неем.5,3 Иов.22,6 Иез.18,16; 2Кор.1,22; 5,5 Еф.1,14; 2Тим.1,14