აღსრულება ღვთის სიტყვის, ნების

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 6 : 22 ; დაბადება 7 : 5 ; დაბადება 22 : 2 ; გამოსვლა 35 : 10 ; გამოსვლა 39 : 42 ; გამოსვლა 40 : 16 ; ლევიანნი 8 : 36 ; ლევიანნი 9 : 6 ; მათე 1 : 24 ; იოანე 2 : 5 ; იოანე 15 : 14 ; იაკობი 2 : 15 ; ებრაელთა 11 : 7 ;
3.42.4. აღსრულება ღვთის სიტყვის, ნების

- მოხმობა მათი, ვისაც შეუძლია ღვთის ნების აღსრულება გამ.35,10 ლევ.9,6

- აღასრულებდნენ ღვთის ნებას:
- ნოე დაბ.6,22; 7,5 ებრ.11,7

- აბრაამი დაბ.22,2.3 იაკ.2,21-24 ებრ.11,8

- რახაბი იაკ.2,15 ებრ.11,31

- მოსე გამ.40,16.25 ებრ.11,24-28

- ისრაელიანები გამ.39,42.43 ებრ.11,29.30

- აარონი ლევ.8,36

- იოსები, მარიამის ქმარი მათ.1,[24]

- მსახურები კანაში ინ.2,5-8

- ჩვენ ქრისტეს მეგობრები ვართ, თუ აღვასრულებთ მის სიტყვას ინ.15,14