ისმაელიანთა ურთიერთობა ისრაელიანებთან


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 21 : 10 ; მსაჯულნი 8 : 24 ; 2ნეშტთა 9 : 1 ; 2ნეშტთა 17 : 11 ; ესაია 21 : 13 ;
1.2.41 ისმაელიანთა ურთიერთობა ისრაელიანებთან

დაბ. 21,[10]; მსაჯ. 8,24; 2ნეშ. 9,1; 17,11; ეს. 21,13

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 21
10. უთხრა სარამ აბრაამს: გააგდე ეს ყმაქალი და მისი შვილი, რადგან ვერ უნდა დაიდოს წილი ამ ყმაქალის შვილმა ჩემს შვილთან, ისაკთან ერთად.

მსაჯულთა 8
24. უთხრა მათ გედეონმა: ოღონდ ერთსა გთხოვთ, ყველამ თითო საყურე მომეცით თქვენი დავლიდან. რადგან ოქროს საყურეებს ატარებდნენ, რადგან ისმაელიანები იყვნენ.

2ნეშტთა 9
1. შეიტყო საბას დედოფალმა სოლომონის ამბავი და მოვიდა იერუსალიმში, რომ გამოცანებით გამოეცადა სოლომონი. მოვიდა დიდძალი დოვლათით. აქლემებს მოჰქონდათ ნელსაცხებლები, მრავლად ოქრო და ძვირფასი თვლები. მოვიდა მასთან და ელაპარაკა ყველაფერზე, რაც გულში ჰქონდა.

2ნეშტთა 17
11. ფილისტიმელთაგან იოშაფატთან მიჰქონდათ ძღვენი და ვერცხლი ხარკად. ასევე არაბებსაც მოჰყავდათ წვრილფეხა საქონელი - შვიდიათასშვიდასი ცხვარი და შვიდიათასშვიდასი თხა.

ესაია 21
13. არაბთა განაჩენი. არაბთა ტყეში გაათიეთ ღამე, დედანის ქარავნებო!