სვავი - დიდი მტაცებელი ფრინველი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 15 : 11 ; ლევიანნი 11 : 13 ; მეორე რჯული 14 : 12 ; მიქა 1 : 16 ; მათე 24 : 28 ; ლუკა 17 : 37 ;
=1.1.116 სვავი - დიდი მტაცებელი ფრინველი

დაბ.15,11 ლევ.11,13 რჯ.14,12 მიქ.1,16 მათ.24,28 ლუკ.17,37

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 15
11. დააცხრნენ სვავები მძორებს, მაგრამ მოუგერია ისინი აბრამმა.

ლევიანნი 11
13. ესენი გძაგდეთ ფრინველთაგან, არ შეჭამოთ, საძაგელნი არიან: არწივი, სვავი და ფსოვი;

მეორე რჯული 14
12. არ უნდა შეჭამოთ: არწივი, ორბი, სვავი,

მიქა 1
16. თმა გადაიკრიჭე, გადაიპარსე სანუკვარი შვილების გამო, სვავივით მოიტვლიპე, რადგან გადაასახლებენ მათ შენგან.

მათე 24
28. რადგან სადაც ლეშია, სვავებიც იქ გროვდებიან.

ლუკა 17
37. ჰკითხეს: "სად, უფალო?” ხოლო მან უპასუხა: "სადაც ლეშია, სვავებიც იქვე მოგროვდებიან”.