არა კლა

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 9 : 5 ; გამოსვლა 20 : 13 ; გამოსვლა 21 : 12 ; გამოსვლა 22 : 1 ; გამოსვლა 23 : 7 ; ლევიანნი 19 : 16 ; ლევიანნი 24 : 17 ;
3.41.17. __ 

გამ.20,13 ლევ.19,16

- ღმერთი მოგვკითხავს ერთმანეთის სიცოცხლეს დაბ.9,5

- ვინც ადამიანის სისხლს დაღვრის ადამიანის ხელითვე დაიღვრება მისი სისხლი დაბ.9,6

- ადამიანის მკვლელი უნდა მოკვდეს გამ.21,12.20.29 ლევ.24,17.21

- თვისტომის მზაკვრულად მკვლელი სიკვდილით ისჯება გამ.21,14

- სისხლი სისხლის წილ გამ.21,23

- მართალი კაცის მკვლელს არ გაამართლებს უფალი გამ.23,7

- თავშესაფარი შემთხვევით კაცის მკვლელებისთვის გამ.21,13

- წასწრებული ქურდის მკვლელს სისხლი არ მოეკითხება გამ.22,1