შიმშილობა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 12 : 10 ; დაბადება 25 : 30 ; დაბადება 26 : 1 ; დაბადება 41` : 27 ; გამოსვლა 9 : 25 ; გამოსვლა 16 : 3 ; მეორე რჯული 28 : 51 ; რუთი 1 : 1 ; 1მეფეთა 14 : 32 ; 1მეფეთა 21 : 3 ; 1მეფეთა 30 : 11 ; 2მეფეთა 17 : 29 ; 2მეფეთა 21 : 1 ; 3მეფეთა 17 : 12 ; 4მეფეთა 4 : 38 ; 4მეფეთა 6 : 25 ; 4მეფეთა 8 : 1 ; ფსალმუნები 105 : 14 ; ესაია 8 : 21 ; ესაია 9 : 20 ; იერემია 14 : 6 ; იერემია 38 : 9 ; ეზეკიელი 14 : 13 ; იოველი 1 : 4 ; მათე 4 : 2 ; მათე 6 : 11 ; მათე 24 : 7 ; ლუკა 15 : 17 ; საქმენი მოციქულთა 10 : 10 ; საქმენი მოციქულთა 11 : 28 ; საქმენი მოციქულთა 23 : 12 ; გამოცხადება 6 : 8 ; გამოცხადება 7 : 16 ;
=3.46.40 შიმშილობა

შიმშილობის მიზეზები:
- სეტყვა გამ.9,25
- მტრები რჯ.28,49-51
- ალყა 4მფ.6,25
- ღვთის სასჯელი 4მფ.8,1
- ცოდვა ეზეკ.14,13
- მწერები იოვ,1,4

სხვადასხვაგვარი:
- ხშირად ხანგრძლივი დაბ.41,27
- ხშირად ძლიერი რჯ.28,49-53
- სატანჯველი ადამიანებისა და ცხოველებისთვის იერ.14,3-6
- გამნადგურებელი იერ.14,12.15
- ნაწინასწარმეტყველები მათ.24,7 გმცხ.6,5-8

მაგალითები:
- აბრაამის დღეებში დაბ.12,10
- ისააკის დღეებში დაბ.26,1
- იოსების დღეებში დაბ.41,53-56
- მსაჯულთა დღეებში რუთ.1,1
- დავითის მეფობის დღეებში 2მფ.21,1
- აქაბის მეფობის დღეებში 3მფ.17,1
- ელისეს დღეებში 4მფ.4,38
- სამარიის ალყის დროს 4მფ.6,25
- იერემიას დღეებში იერ.14,1-6
- კეისარ კლავდიუსის დღეებში აგაბოსის მიერ წინასწარმეტყველების შემდეგ საქ.11,28

შიმშილობა შეიძლება გამოწვეულ იქნას:
- დაღლილობით დაბ.25,30
- ღვთის სასჯელით ეს.9,19.20
- მარხულობით მათ.4,1-3
- საკვების უქონლობით ლუკ.15,14-17

შიმშილობის შედეგები:
- პირმშოობის გაყიდვა დაბ.25,30-34
- ბუზღუნი გამ.16,2.3
- ღვთის რჯულის დარღვევა 1მფ.14,31-34
- კანიბალიზმი 4მფ.6,28.29
- ღვთის გმობა ეს.8,21

შიმშილის დაკმაყოფილება:
- ზებუნებრივად გამ.16,4-21
- მეგობრებისგან 2მფ.17,27-29
- როგორც მოვალეობა 1მფ.30,10.11
- როგორც სასჯელი ფს.105,14.15
- ღმერთისგან მათ.6,11
- სრული ზეცაში გმცხ.7,16

მაგალითები:
- დავითი 1მფ.21,3-6
- ელია 3მფ.17,11-13
- იერემია იერ.38,9
- პეტრე საქ.10,10
- პავლე 1კორ.4,11

გამოცხადებული შიმშილობა:
- 40 იუდეველისა საქ.23,12-16