ცვილი ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 21 : 14 ; ფსალმუნები 67 : 2 ; ფსალმუნები 96 : 5 ; მიქა 1 : 4 ;
=4.13.9 ცვილი ბიბლიაში

ცვილი მუშა ფუტკრების საცვილე ჯირკვლებში გამომუშავდება. მცირე სადინარებიდან გამოყოფის შემდეგ მაგრდება და თეთრ გამჭირვალე ფირფიტებად იქცევა.

ცვილს ხალხში ზოგჯერ სანთელს უწოდებენ. ამ ნივთიერებისგან სანთლები შეიქმნა რიტუალური, დეკორატიული, სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო მიზნით.

ბიბლიაში ცვილის, როგორც ნივთიერების, პრაქტიკულ გამოყენებაზე საუბარი არ არის (მის წვაზე ან როგორც გასანათებელ საშუალებაზე), ნახსენებია მხოლოდ მისი ადვილად დნობის (40-90 გრადუსზე) თვისება და ისიც შედარებისთვის და სიმბოლურად ნიშნავს:

ცვილივით დნება:
- გული ფს.21,14
- ბოროტნი ღვთის წინაშე ფს.67,2
- მთები ფს.96,5 მიქ.1,4

ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნი 21
14. წყალივით დავიღვარე და დაიშალნენ ჩემი ძვლები; ცვილს დაემსგავსა ჩემი გული, დადნა ჩემს შინაგანში.

ფსალმუნი 67
2. კვამლივით გაფანტე ისინი; როგორც ცვილი დნება ცეცხლზე, ასე დაიღუპნონ ბოროტნი ღვთის წინაშე.

ფსალმუნი 96
5. ცვილივით დადნა მთები უფლის წინაშე, მთელი ქვეყნიერების უფლის წინაშე.

მიქა 1
4. მთები დადნებიან მის ქვეშ და ველები გაიპობიან, როგორც ცვილი ცეცხლში, როგორც ციცაბოდან ვარდნილი წყალი.