დილის ლოცვა

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 19 : 27 ; 1მეფეთა 1 : 19 ; ფსალმუნები 5 : 4 ; ფსალმუნები 87 : 14 ; მარკოზი 1 : 35 ;
3.4.2. დილის ლოცვა

დაბ.19,27; 1მფ.1,19; ფს.5,4; 87,14 მარ.1,35

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 19
27. წავიდა აბრაამი დილაადრიან იმ ადგილისკენ და დადგა იქ უფლის წინაშე.

1მეფეთა 1
19. ადგნენ დილაადრიანად და თაყვანი სცეს უფალს. როცა დაბრუნდნენ რამათს და მივიდნენ თავიანთ სახლში, მეიცნო ელკანამ ხანა, თავისი ცოლი, და გაიხსენა იგი უფალმა.

ფსალმუნი 5
4. უფალო! დილდილობით მოისმინე ჩემი ხმა, დილაადრიან შევემზადები შენთვის და დაგელოდები.

ფსალმუნი 87
14. მე კი, უფალო, შენ გევედრებოდი და დილ-დილაობით ჩემი ლოცვა წინ გეგებებოდა.

მარკოზი 1
35. ხოლო ცისკრისას, დილაუთენია ადგა და გამოვიდა; უდაბურ ადგილას მივიდა და იქ ლოცულობდა.

__თემაზე წერდნენ__
*** 
თუ ჩვენ გვეყვარება დილის ძილი და საწოლი, ვერასოდეს ვერ შევიყვარებთ უფალს. 
__ვოჩმან ნი__