მგელი ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 49 : 27 ; ესაია 11 : 6 ; ესაია 65 : 25 ; იერემია 5 : 6 ; მათე 10 : 16 ; იოანე 10 : 12 ;
=1.1.102 მგელი ბიბლიაში

დამახასიათებელი თვისებები:
- უდაბნოს, ტრამალის იერ.5,6
- იტაცებს ცხვრებს იოან.10,12

სიმბოლურად:
- ბენიამინია მასთან შედარებული დაბ.49,27
- სახარების განმაახლებელი ზემოქმედება ეს.11,6; 65,25
- ცრუ მოძღვარნი მათ.10,16

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 49
27. მტაცებელი მგელია ბენიამინი: დილით ნანადირევს ჭამს და საღამოს ნადავლს იყოფს”.

ესაია 11
6. იცხოვრებს მგელი კრავთან ერთად და ჯიქი თიკანთან წამოწვება; ხბო, ლომის ბოკვერი და ხარი ერთად იქნებიან და პატარა ბიჭი წაუძღვება მათ.

ესაია 65
25. მგელი და კრავი ერთად იბალახებენ; ლომი, ხარივით შეჭამს თივას, გველს კი მტვერი ექნება საჭმელად. აღარ ავნებენ და დააზიანებენ ისინი მთელს ჩემს წმიდა მთაზე! - ამბობს უფალი.

იერემია 5
6. ამიტომაც დაგლეჯს მათ მაღნარის ლომი, უდაბნოს მგელი გააჩანაგებს მათ; ვეფხვი დაუდარაჯდება მათ ქალაქებს; ყოველი გარეთ გამსვლელი დაიგლიჯება, რადგან გამრავლდა მათი ცოდვები, გახშირდა მათი განდგომილებანი.

მათე 10
16. აჰა, მე გგზავნით თქვენ როგორც ცხვრებს მგლების ხროვაში; მაშ, იყავით გონიერნი, როგორც გველები, და უმანკონი, როგორც მტრედები.

იოანე 10
12. ხოლო მოქირავე, ვინც არ არის მწყემსი და ვისიც არ არიან ცხვრები, მომავალი მგლის დანახვისას მიატოვებს ცხვრებს და გარბის; მგელი კი წარიტაცებს და გაფანტავს ცხვრებს.