სწავლება, დამოძღვრა სხვების


საკვანძო მუხლები:

ლევიანნი 10 : 11 ; მეორე რჯული 6 : 7 ; მეორე რჯული 11 : 19 ; მეორე რჯული 24 : 8 ; მეორე რჯული 32 : 44 ; 2ნეშტთა 17 : 9 ; ნეემია 8 : 7 ; ფსალმუნები 24 : 4 ; ფსალმუნები 26 : 11 ; ფსალმუნები 77 : 7 ; ფსალმუნები 118 : 12 ; ფსალმუნები 142 : 10 ; იგავნი 1 : 2 ; იგავნი 6 : 6 ; იგავნი 24 : 32 ; ესაია 9 : 15 ; ესაია 28 : 10 ; ესაია 54 : 13 ; იერემია 9 : 14 ; იერემია 32 : 33 ; დანიელი 1 : 17 ; მიქა 3 : მათე 4 : 23 ; მათე 5 : 2 ; მათე 15 : 9 ; მათე 28 : 19 ; ლუკა 2 : 46 ; ლუკა 5 : 16 ; იოანე 14 : 26 ; საქმენი მოციქულთა 5 : 34 ; საქმენი მოციქულთა 7 : 22 ; საქმენი მოციქულთა 15 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 20 : 20 ; საქმენი მოციქულთა 22 : 3 ; რომაელთა 2 : 18 ; 1კორინთელთა 10 : 11 ; 1კორინთელთა 11 : 14 ; გალატელთა 1 : 12 ; გალატელთა 4 : 2 ; გალატელთა 6 : 6 ; ეფესელთა 4 : 11 ; 1ტიმოთე 2 : 12 ; 1ტიმოთე 3 : 2 ; 1ტიმოთე 4 : 2 ; 2ტიმოთე 2 : 24 ; 2ტიმოთე 3 : 14 ; 2ტიმოთე 4 : 3 ; ტიტე 2 : 12 ; ებრაელთა 8 : 11 ;
4.12.18 სწავლება, დამოძღვრა სხვების

სწავლება შეუძლიათ:
- მშობლებს რჯ.6,7; 11,19
- ლევიან მღვდლებს ლევ.10,11 რჯ.24,8
- წინასწარმეტყველებს იერ.32,33
- მახარებლებს ეფ.4,11.12
- განმარტებლებს ნეემ.8,7.8
- სულიწმიდას იოან.14,26
- წინაპრებს, მამებს იერ.9,14
- მოწაფეებს მათ.28,19
- ეკლესიის ხელმძღვანელებს 1ტიმ.3,2

საშუალებანი:
- ბუნება 1კორ.11,14
- სხვის მაგალითს შეხედვა იგავ.24,32
- რჯული რომ.2,18
- იგავები იგავ.1,2-6
- სიმღერა რჯ.32,44
- ისტორია 1კორ.10,11
- ღვთის სიტყვა 2ტიმ.3,15-17
- მზრუნველები და მეურვეები გალ,4,2.3
- ღვთის სიტყვის განმარტებები 2ნეშ.17,9
- სწავლულები საქ.5,34; 22,3

სწავლების მეთოდები:
- გაზიარება გალ.6,6
- ღვთის საქმეების გახსენება ფს.77,7
- სწავლა ბუნებისგან იგავ.6,6-9
- ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს.28,10
- კითხვების დასმა ლუკ.2,46
- ქრისტეს მოსმენა ლუკ.5,16

მასწავლებელთა მაგალითები:
- მოსე საქ.7,22
- დანიელი დან.1,17
- პავლე საქ.22,3
- ტიმოთე 2ტიმ.3,14.15
- თვით ქრისტე მათ.5,2

სწავლების მნიშვნელობა:
- მიმდინარეობს ქადაგებით მათ.4,23
- ეკლესიაში მასწავლებლებს აყენებს ქრისტე ეფ.4,11
- ეპისკოპოსი უნდა იყოს განმსწავლელი 1ტიმ.3,2
- აუცილებელია მსახურებისთვის 2ტიმ.2,24-26
- საჯაროდ თუ სახლებში საქ.20,20
- ცოდნის გაზიარება გალ.6,6
- სწავლების ნება არ მიეცათ ქალებს 1ტიმ.2,12

მასწავლებლის ავტორიტეტი:
- მოცემულია ქრისტესგან მათ.28,19
- განმტკიცებულია სულიწმიდის ძალით იოან.14,26
- მოდის ღმერთისგან ეს.54,13
- გამომდინარეობს გამოცხადებიდან გალ.1,12

რა ისწავლება:
- ღვთის ბილიკები ფს.24,4
- ღვთის გზა ფს.26,11
- ღვთის წესები, მცნებები ფს.118,12.26.66
- ღვთის ნება ფს.142,10
- ღვთისმოსავობა ტიტ.2,12
- სულიერი ჭეშმარიტებანი ებრ.8,11

გამრუდებული სწავლება:
- ცრუწინასწარმეტყველთაგან ეს.9,15
- ცრუ მღვდლებისგან მიქ.3,11
- სიძველეების მიმართ მიდრეკილთაგან მათ.15,9
- ცრუმეტყველთაგან 1ტიმ.4,2
- მოიუდეველო ქრისტიანთაგან საქ.15,1
- ცრუ მასწავლებლებისგან 2ტიმ.4,3.4