ანგელოზის კაცთან სტუმრობის შესახებ


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 18 : 2 ; იესო ნავეს ძე 5 : 13 ; დანიელი 10 : 5 ; ზაქარია 1 : 8 ; ლუკა 1 : 28 ; საქმენი მოციქულთა 1 : 10 ; საქმენი მოციქულთა 10 : 3 ;
2. 7.10. ანგელოზის კაცთან სტუმრობის შესახებ

დაბ.18,2 იესნ. 5,[13]-15 დან. 10,5 ზაქ.1,8 ლუკ.1,28 საქ.1,10; 10,3 

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 18
2 თვალი აახილა და ხედავს, სამი კაცი დგას მის შორიახლო; დაინახა და გაიქცა კარვის კარიდან მათ მისაგებებლად და დაბლად თაყვანისცა.

იესო ნავეს ძე 5
13. ერთხელაც, როცა იერიხონთან იყო იესო, გაიხედა და დაინახა მის წინ მდგარი კაცი, რომელსაც ხელში გაშიშვლებული მახვილი ეჭირა. მივიდა მასთან იესო და ჰკითხა: მტერი ხარ თუ მოყვარე? 
14. მიუგო: არა, უფლის მხედრობის თავი ვარ. ახლა მოვედი. პირქვე დაემხო იესო და თაყვანისცა. უთხრა: რას ეტყვის ჩემი ბატონი თავის მორჩილს? 
15. უთხრა უფლის მხედრობის თავმა იესოს: ფეხსამოსი გაიძვრე ფეხზე, რადგან წმიდაა ეს ადგილი, სადაც დგახარ. ასეც მოიქცა იესო. 

დანიელი 10
5. თვალები ავახილე და დავინახე, აჰა, ჩემს წინ სელით შემოსილი კაცი იყო, წელი უფაზის ოქროთი ჰქონდა შემოსარტყლული.

ზაქარია 1
8. ვიხილე ღამით და აჰა, მხედარია წითელ ცხენზე და დგას იგი მურტის ხეთა შორის, ჩრდილში, მის უკან კი ცხენებია - წითლები, ზერდაგები და თეთრები.

ლუკა 1
28. შევიდა ანგელოზი მასთან და უთხრა: გიხაროდეს მადლით მოსილო: უფალი შენთანაა; კურთხეული ხარ დედათა შორის.

საქმენი მოციქულთა 1
10. და ვიდრე ისინი ცას შეჰყურებდნენ, მისი ამაღლებისას, აჰა, წარუდგა მათ ორი კაცი თეთრი სამოსით,

საქმენი მოციქულთა 10
3 იხილა მან ჩვენებაში ცხადად, ასე, დღის მეცხრე საათზე, ღვთის ანგელოზი, რომელიც შევიდა მასთან და უთხრა: “კორნელიოს!”