ქრისტეს სისხლის მცდარი გამოყენება ლოცვაში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 7 : 7 ; დაბადება 19 : 17 ; გამოსვლა 12 : 22 ; ლევიანნი 17 : 4 ; იობი 1 : 5 ; მათე 23 : 17 ; იოანე 6 : 56 ; 1პეტრე 1 : 1 ; 1იოანე 1 : 7 ; რომაელთა 5 : 9 ; რომაელთა 6 : 23 ; 1კორინთელთა 7 : 14 ; ეფესელთა 2 : 13 ; კოლასელთა 1 : 20 ; 1ტიმოთე 4 : 5 ; ებრაელთა 10 : 19 ; ებრაელთა 12 : 24 ; ებრაელთა 13 : 12 ; გამოცხადება 9 : 11 ; გამოცხადება 12 : 11 ;
3.27.6. ქრისტეს სისხლის მცდარი გამოყენება ლოცვაში

- ბევრი ქრისტიანი დარწმუნებულია, რომ ქრისტეს სისხლის მოხმობით მიიღებენ დაცვას და კურთხევას. ამას აკეთებენ იმათ მიმართაც, ვინც არ არის რწმენაში. მათ უნდა იცოდნენ, რას შეიცავს ქრისტეს სისხლი, რა ხდება იმ დროს, როდესაც მოუხმობენ ქრისტეს სისხლს:
* გვაცოცხლებს ინ.6,56.57
* გამოგვისყიდის ამაო ცხოვრებისგან 1პეტ.1,18.19
* ახლობელნი ვხდებით შორს მყოფნი ეფ.2,13
* ღმერთმა შეგვირიგა მისი სისხლით კოლ.1,20 ებრ.12,24
* თუ ნათელში დავდივართ ცოდვისგან გვწმედს 1ინ.1,7 ებრ.13,12
* ვმართლდებით რომ.5,9
* ვმძლავრობთ კრავის სისხლით ჩვენს ბრალმდებელზე გმცხ.12,11
* გვაქვს სითამამე საწმიდარში შესვლისა მისი სისხლის მეოხებით ებრ.10,19

- ეს არის ყველაფერი, რასაც შეიცავს ქრისტეს სისხლი, მაგრამ თუ კაცი არ არის გამართლებული? რომ.5,11

- თუ კაცი ქრისტეს სისხლით არ არის შერიგებული ღმერთთან, ძალად ვერ შერიგდება რომ.5,20

- ქრისტეს სისხლი გამოყენებადია იმ ადამიანებისთვის, ვინც აქტიურად ავლენს თავის რწმენას დაბ.7,7; 19,17 გამ.12,22.23 ლევ.17,4; იობ.1,5; მათ.23,17.19; 1პეტ.1,1.2.19-21 რომ.6,23; 1კორ.7,14; 1ტიმ.4,5 გმცხ.9,11; 12,27