როგორ ვიღებთ ღვთის სიტყვას

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 17 : 13 ; დაბადება 18 : 17 ; მეორე რჯული 4 : 13 ; ფსალმუნები 24 : 14 ; ფსალმუნები 39 : 9 ; იგავნი 3 : 22 ; ესაია 53 : 1 ; იერემია 31 : 32 ;
1.1.6 როგორ ვიღებთ ღვთის სიტყვას

- გულში გვაქვს საუკუნო აღთქმად დაბ.17,13 იერ.31,32.33

- მორჩილს ღმერთი არაფერს უმალავს. მიღებული გვაქვს ცათა სასუფევლის ცოდნა, ვართ ჩვენი მოძღვარივით, რადგან ვართ მისი მეგობრები დაბ.18,17 ფს.24,[14] იგავ.3,32 მათ.13,11.12 ლუკ.6,40 ინ.15,15 ეფ.1,9.18

- აღვასრულებთ ღვთის აღთქმას სიყვარულით რჯ.4,13 ფს.39,9 ინ.7,17; 14,21-23; 17,6

- მოსმენილი გვაქვს სიტყვა, გვჯერა და გვწამს როგორც ბავშვებს ეს.53,1 მათ.11,25 რომ.10,16-21

- პოხიერ ნიადაგს ვახვედრებთ ჩვენს გულში ლუკ.8,5-8

- ვიცნობთ ღვთის სულს, რომელიც ჩვენთანაა და რომლისგანაც ვიღებთ სიტყვას ინ.14,17; 2პეტ.1,20.21

- არ ვემსგავსებით ამ ქვეყანას. გარდავიქმნებით გონების განახლებით. შევიცნობთ რა არის ნება ღვთისა  რომ.12,2; 1კორ.1,25

- სულიერად განვსჯით სულიერს 1კორ.2,14

- ვესწრაფვით სულიერ სიმწიფეს 1კორ.3,1 კოლ.3,16; 2ტიმ.3,16 ებრ.4,12 გმცხ.2,17