ენების განმარტება ეკლესიის ასაშენებლად

საკვანძო მუხლები:

1კორინთელთა 12 : 10 ; 1კორინთელთა 14 : 5 ;
3.33.10. ენების განმარტება ეკლესიის ასაშენებლად

1კორ.12,10.11.18.30; 14,5.6.13.26-28.39.40

ბიბლიის მუხლები

1კორინთელთა 12
10. ზოგს - სასწაულთმოქმედება, ზოგს - წინასწარმეტყველება, ზოგს - სულების გარჩევა, ზოგს - სხვადასხვა ენები, ზოგს - ენების განმარტება.
11. ხოლო ყველაფერ ამას ამოქმედებს ერთი და იგივე სული, რომელიც თითოეულს თავისი ნებისამებრ უნაწილებს.
18. და, აჰა, ღმერთმა თითოეული ასო ისე განალაგა სხეულში, როგორც ნებავდა.
30. ყველას აქვს განკურნების ნიჭი? ყველანი ლაპარაკობენ ენებით? ყველანი განმარტავენ?

1კორინთელთა 14
5. მე მინდა ყველანი ლაპარაკობდეთ ენებით, უფრო მეტად კი - წინასწარმეტყველებდეთ, რადგანაც წინასწარმეტყველი ენებით მეტყველზე უმეტესია, თუკი ეს უკანასკნელი კიდევაც არ განმარტავს თავის სიტყვებს ეკლესიის ასაშენებლად.
6. ახლა კი, ძმანო, რომ მოვიდე თქვენთან და უცხო ენაზე დაგიწყოთ ლაპარაკი, რას გარგებთ, თუკი გამოცხადებით, ცოდნით, წინასწარმეტყველებით ან მოძღვრებით არაფერს გეტყვით?
13. ამიტომ ენით მოლაპარაკემ ილოცოს, რომ განმარტებაც შეეძლოს.
26. მაშ, რა ვქნათ, ძმანო? როდესაც იკრიბებით, თვითეულ თქვენგანს თანა აქვს ფსალმუნი, აქვს მოძღვრება, აქვს ენა, აქვს გამოცხადება, აქვს განმარტება, - ყოველივე ეს ასაშენებლად იყოს.
27. თუ ვინმე ლაპარაკობს ენით, ილაპარაკოს ორმა, ან, დიდი-დიდი, სამმა, რიგრიგობით, ერთმა კი განმარტოს.
28. ხოლო თუ არავინაა განმმარტებელი, სიჩუმე იყოს ეკლესიაში და ყველა თავის თავს ან ღმერთს ელაპარაკოს.
39. მაშ ასე, ჩემო ძმებო, წინასწარმეტყველებას ეშურეთ, მაგრამ ენებზე ლაპარაკს ნუ აკრძალავთ.
40. ყველაფერი შესაფერისად და წესიერად ხდებოდეს.

__თემაზე წერდნენ__
***
ენების განმარტება – ეს არის სასწაულებრივი უნარი გაიგოს ენა კაცმა, რომელიც ადრე არასოდეს სმენია, და გადმოსცეს აზრი ადგილობრივ ენაზე.
__ მაკდონალდის კომენტარები __

***
1კორ.14,26 პირველი ეკლესიის შეკრებების დროს მსახურება მიმდინარეობდა თავისუფლად და ფორმალობის გარეშე. ღვთის სულს შეეძლო თავისუფლად ემოქმედა სხვადასხვა ნიჭებით, რომლებიც ბოძებული ჰქონდა ეკლესიის წევრებისთვის.
ერთი კაცი, მაგალითად, კითხულობდა ფსალმუნს, სხვა გამოდიოდა დამოძღვრით. მესამე მეტყველებდა უცხო ენებზე.
სხვა რომელიმეს შეეძლო გადმოეცა ის, რაც მიიღო უშუალოდ უფლისგან. ვინმე სხვა ენებზე ნათქვამს განმარტავდა. პავლე იწონებს ამ "გახსნილ შესაკრებლებს", სადაც ღვთის სულს შეეძლო თავისუფლად ელაპარაკა სხვადასხვა ძმების მეშვეობით. მაგრამ, ამის თქმის შემდეგ, იგი წინ სწევს კონტროლის მოთხოვნას ნიჭების გამოყენებაზე.
ყოველივე უნდა ემსახურებოდეს შენებას. ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ყოველივე ეფექტურს ან მიმზიდველს აქვს ადგილი ეკლესიაში. იმისათვის, რომ გახდეს რაიმე მისაღები, ის უნდა ემსახურებოდეს ღვთის ხალხის განმტკიცებას. შენებაში იგულისხმება სულიერი ზრდა.
1კორ.14,27 მეორე მოთხოვნაა – სამზე მეტი არ მეტყველებდეს ენებზე.
ხოლო შემდეგ ვიტყობთ, რომ ეს ორი თუ სამი კაცი, ვისაც დაერთობა ნება იმეტყველონ ენებზე, ეს უნდა ქნან ერთმანეთის დალოდებით, ანუ არა ერთდროულად, არამედ რიგრიგობით. ეს დაგვეხმარება თავიდან ავიცილოთ გაურკვევლობა და უწესრიგობა, რაც შეიძლება წარმოშვას რამდენიმე ადამიანის ერთდროულად ლაპარაკმა. მეოთხე მოთხოვნა – საჭიროა განმმარტებელი. თუ ერთი კაცი წამოდგება, რათა იმეტყველოს უცხო ენაზე, ის მანამდე უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ დამსწრეთა შორის არის ვინმე, ვისაც შეეძლება მისი ნათქვამი განმარტოს.
1კორ.14,28 თუ არ არის განმმარტებელი, მაშინ ის ჩუმად უნდა იყოს ეკლესიაში. შეუძლია იჯდეს კრებულში და გულში ესაუბროს ამ ენაზე თავს და ღმერთს, მაგრამ ხმამაღლა არ შეიძლება.
__ მაკდონალდის კომენტარები __

***
1კორ.14:27.28 ამ მუხლებში საუბარია ენების განმარტების ნიჭის განხორციელების წესრიგიანობაზე: 1) მხოლოდ ორი ან სამი ადამიანი ლაპარაკობს ენებზე ერთ მსახურებაში; 2) ლაპარაკობენ რიგრიგობით; 3) განმმარტებლის მონაწილეობით. დანარჩენ შემთხვევებში უნდა ელოცათ ჩუმად.
__ მაკარტურის ბიბლიის კომენტარები __