განსაცდელის ჟამსაც ვადიდოთ უფალი


საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 3 : 1 ; იონა 1 : 10 ; საქმენი მოციქულთა 16 : 25 ;
3.9.6 განსაცდელის ჟამსაც ვადიდოთ უფალი

ფს.3,1-4 იონ.1,8-10 საქ.16,25.26

ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნი 3
1. ფსალმუნი დავითისა. როცა გაურბოდა თავის ძეს აბესალომს.
2. უფალო! როგორ მომრავლდნენ ჩემი მტრები. ჩემს წინააღმდეგ აღდგა მრავალი.
3. ბევრი ეუბნება ჩემს სულს: არ არის მისთვის შემწეობა ღმერთისმიერი. სელა.
4. და შენ, უფალო, ჩემი ფარი ხარ, ჩემი დიდება და ამმაღლებელი ჩემი თავისა.

იონა 1
8. როცა სულს ვღაფავდი, ვახსენე უფალი და ჩემმა ვედრებამ შენამდე შეაღწია შენს წმიდა ტაძარში.
9. ამაოებათა მსახურნი ვერ ეღირსებიან წყალობას!
10. მე კი მსხვერპლს შემოგწირავ სამადლობელი სიტყვით; შევასრულებ, რაც აღთქმული მაქვს. უფლისგან არის ხსნა!

საქმეები 16
25. შუაღამისას პავლე და სილა ლოცულობდნენ და უგალობდნენ ღმერთს; დანარჩენი პატიმრები კი ყურს უგდებდნენ.
26. უცებ საშინლად იძრა მიწა, ისე, რომ საპყრობილე საძირკვლითურთ შეირყა, მყისვე გაიღო ყველა კარი და ბორკილები დასცვივდა ყველა პატიმარს.

__თემაზე წერდნენ__
***
ექვს წელ პყრობილ იყო და მძიმეთა მათ საკრველთა შინა ადიდებდა ღმერთსა.
__ იაკობ ხუცესი "შუშანიკის წამება"__

***
ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, მშიერ-მწყურვალიც ჰგალობდე.
__ ვაჟა-ფშაველა __

-------------------
"შუშანიკის წამების" კადრი 1979 წ დიაფილმიდან