ანგელოზები ცეცხლის ალის სახით

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 15 : 17 ; გამოსვლა 3 : 2 ; 4მეფეთა 2 : 16 ; 4მეფეთა 6 : 17 ; ფსალმუნები 103 : 4 ;
2.5.20. __

დაბ. 15,17; გამ. 3,[2]; ფს. 103,4; ეზეკ. 1,4.13.27.28; დან. 10,6; საქ. 7,30; ებრ. 1,7; გმცხ. 10,1

- ცეცხლოვანი ეტლების სახით 4მფ. 2,[16]; 6,17

- ცეცხლის მიმართ ხელმწიფების მქონე გმცხ. 14,[18]

- გავარვარებული მუგუზალი ეზეკ. 1,[13]

- ელვა ეზეკ. 1,13.[14]; დან. 10,6; მათ. 28,3