რასაც ვაშენებთ, იდგება საუკუნოდ?

საკვანძო მუხლები:

მათე 7 : 24 ; ლუკა 6 : 48 ; ლუკა 14 : 28 ; საქმენი მოციქულთა 9 : 31 ; საქმენი მოციქულთა 20 : 32 ; 1პეტრე 2 : 5 ; 1კორინთელთა 3 : 12 ; 1კორინთელთა 10 : 23 ; 1კორინთელთა 14 : 26 ; გალატელთა 2 : 18 ; ეფესელთა 2 : 20 ; კოლასელთა 2 : 7 ;
2.14.25 რასაც ვაშენებთ, იდგება საუკუნოდ?

- ჩვენი რწმენის საძირკველია იესო ქრისტე 1პეტ.2,4-6; 1კორ.3,11

- მასზე უნდა შენდებოდეს თითოეული ჩვენგანი ღვთის სულის ტაძრად, რომლის საშენ მასალადაც ღვთისთვის სათნო ჩვენს რწმენის საქმეებს უნდა ვიყენებდეთ 1კორ.3,9-17 ეფ.2,20-22

- უნდა ვშენდებოდეთ უფლის მოშიშებით და სულიწმიდის ნუგეშისცემით საქ.9,31

- ჩვენს ასაშენებლად უნდა ვიყოთ დანდობილი ღმერთსა და მისი მადლის სიტყვაზე საქ.20,32

- ვიყენებდეთ წმ. წერილს, სულიერ ნიჭებს და გამოცხადებებს 1კორ.14,26

- უნდა ვიყოთ დანდობილი ქრისტეს რწმენაზე და არა რჯულის საქმეებით გადარჩენაზე გალ.2,16-18

- ავშენდეთ ქრისტეში და არა ადამიანურ ფილოსოფიაში და გადმოცემებში კოლ.2,7-9

- ყველაფერი ნებადართულია ჩვენთვის, მაგრამ ყველაფერი როდი გვაშენებს 1კორ.10,23

- კარგად ნაშენი იდგება საუკუნოდ და მას ჯილდო ელის მათ.7,24.25 ლუკ.6.47.48; 1კორ.3,12-14

- ცუდად ნაშენს კი ნგრევა და დაწვა ელის. სამსჯავროზე ყველაფერი აშკარა გახდება მათ.7,26.27 ლუკ.6,49; 1კორ.3,15-17

- ვიყოთ გონიერი მშენებლები, გავასრულოთ ის, ნუ მივატოვებთ დაწყებულს მაშინ, როდესაც ვირწმუნეთ და დავადექით ქრისტეს გზას ლუკ.14,28-30

ბიბლიის მუხლები

მათე 7
24. ამიტომ ყველა, ვინც ისმენს ჩემს სიტყვებს და აღასრულებს მათ, იმ კეთილგონიერ კაცს ჰგავს, რომელმაც სახლი კლდეზე აიშენა.
25. და მოვიდა წვიმა, გადმოსკდნენ მდინარეები, ამოვარდნენ ქარები, ეკვეთნენ იმ სახლს; ის კი არ დაეცა, რადგან კლდეზე იყო დაფუძნებული.
26. ხოლო ყოველი, ვინც ისმენს ამ ჩემს სიტყვებს და არ აღასრულებს, ჰგავს უგუნურ კაცს, რომელმაც ქვიშაზე აიშენა სახლი.
27. და მოვიდა წვიმა, გადმოსკდნენ მდინარეები, ამოვარდნენ ქარები, ეკვეთნენ იმ სახლს, და დაეცა იგი - და ფრიად დიდი იყო მისი დაცემა.

ლუკა 6
47. ყველა, ვინც ჩემთან მოდის, ჩემს სიტყვებს ისმენს და ასრულებს მათ; გიჩვენებთ, ვისაც ჰგავს.
48. იგი ჰგავს სახლის მშენებელ კაცს, რომელმაც ამოთხარა, ჩააღრმავა და კლდეზე დააფუძნა საძირკველი. წყალდიდობისას ეძგერა მდინარე იმ სახლს, მაგრამ ძვრა ვერ უყო, რადგან კარგად იყო ნაშენები.
49. ხოლო ვინც ისმენს და არ ასრულებს, იგი ჰგავს კაცს, რომელმაც სახლი მიწაზე უსაძირკვლოდ ააშენა, და როცა მდინარე დაეძგერა, მაშინვე დაინგრა; და ძალზე დიდი იყო იმ სახლის ნგრევა”.

ლუკა 14
28. რადგან რომელიმე თქვენგანმა რომ კოშკის აშენება მოინდომოს, განა თავდაპირველად არ დაჯდება და არ იანგარიშებს იმ ფასს, რაც მის დასამთავრებლად იქნება საჭირო?
29. ვინაიდან საძირკველს თუ ჩაყრის, მაგრამ ვერ დაამთავრებს, ყველა, ვინც დაინახავს, დაცინვას დაუწყებს.
30. იტყვიან: ამ კაცმა შენება დაიწყო და ვეღარ დაამთავრაო.

საქმეები 9
31. კლესიას კი მთელ იუდეაში, გალილეასა და სამარიაში მშვიდობა ჰქონდა, შენდებოდა, უფლის მოშიშებით დადიოდა და სულიწმიდის ნუგეშისცემით მრავლდებოდა.

საქმეები 20
32. ახლა კი, ძმანო, ღმერთსა და მისი მადლის სიტყვას მიგანდობთ, რომელსაც შეუძლია აგაშენოთ და მოგცეთ სამკვიდრო ყველა წმიდასთან ერთად.

1პეტრე 2
4. რომელთანაც მიხვედით: ცოცხალ ქვასთან, ადამიანებმა რომ დაიწუნეს, ღვთისგან კი რჩეული და ძვირფასია.
5. თქვენც აშენდით ცოცხალი ქვებივით სულიერ სახლად, წმიდა სამღვდელოებად, რათა იესო ქრისტეს მეშვეობით შესწიროთ ღვთისთვის სასურველი სულიერი მსხვერპლები,
6. ვინაიდან ნათქვამია წერილში: "აჰა, მე ვდებ სიონში ლოდს, ქვაკუთხედს, რჩეულს და ძვირფასს, და მისი მორწმუნე არ შერცხვება”.

1კორინთელთა 3
9. ჩვენა ვართ ღვთის თანამოსაქმენი, თქვენ კი ღვთის ნამუშაკევნი, ღვთის ნაშენნი ხართ.
10. მე, ჩემთვის ბოძებული ღვთის მადლით, როგორც ბრძენმა ხუროთმოძღვარმა, საძირკველი დავდე, სხვა კი აშენებს მასზე, მაგრამ ყველამ უყუროს, როგორ აშენებს.
11.რადგან ვერავინ დადებს სხვა საძირკველს, გარდა უკვე დადებულისა, რომელიც არის იესო ქრისტე.
12. ხოლო ვინ რას აშენებს ამ საძირკველზე - ოქროს, ვერცხლს, პატიოსან თვლებს, შეშას, თივას თუ ჩალას, -
13. თვითეულის საქმე გამომჟღავნდება, რადგანაც ცხადყოფს დღე; ვინაიდან ცეცხლით მჟღავნდება და ცეცხლითვე გამოიცდება, ვინ რას აკეთებს.
14. ვისი საქმეც გაუძლებს, მშენებელს საზღაური ელის.
15. ხოლო ვისიც დაიწვის, ის იზარალებს. თვითონ კი გადარჩება, მაგრამ თითქოს ცეცხლს გადარჩენოდეს.
16. ნუთუ არ იცით, რომ ღვთის ტაძარი ხართ, და სული ღვთისა მკვიდრობს თქვენში?
17. ვინც ღვთის ტაძარს დააქცევს, დააქცევს მას ღმერთი, რადგანაც ღვთის ტაძარი წმიდაა, და ესა ხართ თქვენ.

1კორინთელთა 10
23. ყოველივე ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო როდია; ყოველივე ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი როდი მაშენებს.

1კორინთელთა 14
26. მაშ, რაღა, ძმებო? როცა თქვენ იკრიბებით და თითოეულს აქვს ფსალმუნი, აქვს სწავლა, აქვს ენა, აქვს გამოცხადება, აქვს განმარტება – ყოველივე ეს ხდებოდეს აღსაშენებლად.

გალატელთა 2
16. მაგრამ რაკი შევიტყვეთ, რომ ადამიანი გამართლდება არა რჯულის საქმეებით, არამედ იესო ქრისტეს რწმენით, ჩვენც ვირწმუნეთ იესო ქრისტე, რათა გავმართლდეთ ქრისტეში რწმენით და არა რჯულის საქმეებით. ვინაიდან რჯულის საქმეებით ვერა ხორციელი ვერ გამართლდება.
17. ხოლო თუ ქრისტეში გამართლების მძებნელნი ცოდვილნი აღმოვჩნდით, განა ქრისტე ცოდვის მსახურია? არამც და არამც!
18. ვინაიდან თუ კვლავ იმას ვაშენებ, რაც დავანგრიე, ამით დამნაშავედ ვხდი ჩემს თავს.

ეფესელთა 2
20. შენდებით რა მოციქულთა და წინასწარმეტყველთა საძირკველზე, სადაც თვითონ ქრისტე იესოა ქვაკუთხედი,
21. რომელზეც მთელი შენობა, ერთად შერწყმული იზრდება წმიდა ტაძრად უფალში,
22. რომელშიც თქვენც შენდებით, რათა იყოთ ღვთის სამკვიდრებელი სულში.

კოლასელთა 2
7. ფესვგადგმულებმა და მასში აღშენებულებმა, როგორც გისწავლიათ, რწმენით გულდაჯერებულებმა, და გარდამეტებული მადლიერებით.
8. იფხიზლეთ, არავინ წარგატყვევოთ ფილოსოფიითა და ამაო ტყუილებით, ადამიანური გადმოცემებისა და სამყაროს სტიქიათა მიხედვით და არა ქრისტეს მიხედვით.
9. ვინაიდან სხეულებრივად მასშია დამკვიდრებული ღვთაებრიობის მთელი სისავსე;