მოახლოებულია ცათა სასუფეველი (სამეფო)


საკვანძო მუხლები:

ეზეკიელი 13 : 9 ; დანიელი 2 : 44 ; დანიელი 7 : 14 ; მათე 3 : 2 ; მათე 4 : 17 ; მათე 5 : 20 ; მათე 6 : 10 ; მათე 7 : 21 ; მათე 8 : 12 ; მათე 10 : 7 ; მათე 13 : 11 ; მათე 16 : 19 ; მათე 18 : 3 ; მათე 21 : 31 ; მათე 22 : 13 ; მათე 23 : 13 ; მათე 24 : 14 ; მათე 25 : 21 ; მარკოზი 1 : 15 ; მარკოზი 4 : 11 ; მარკოზი 10 : 15 ; ლუკა 17 : 20 ; იოანე 3 : 3 ; საქმენი მოციქულთა 8 : 12 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 22 ; 2პეტრე 1 : 11 ; რომაელთა 14 : 17 ; ეფესელთა 5 : 5 ; კოლასელთა 1 : 13 ; კოლასელთა 4 : 11 ; გამოცხადება 20 : 4 ;
2.13.41 მოახლოებულია ცათა სასუფეველი (სამეფო)

ღვთის სასუფეველი (სამეფო) ნაწინასწარმეტყველებია დან.2,44; 7,13.14

აღწერილია როგორც კუთვნილება:
- ღმერთის მარ.1,15
- ცათა მათ.3,2
- ღმერთის და ქრისტესი ეფ.5,5
- მამის მათ.13,43
- მამის და ქრისტესი მათ.26,29
- საყვარელი ძის კოლ.1,13

სასუფეველთან დამოკიდებულებაშია:
- სახარება მათ.24,14
- სიტყვა მათ.13,19
- იგავები მათ.13,11.24.31.33.44.45.47.52
- საიდუმლო მათ.13,11 მარ.4,11
- გასაღები მათ.16,19

სასუფეველში შესასვლელად აუცილებელია:
- ხელახლა შობა იოან.3,3-5
- ღმერთის მოწოდება 1თეს.2,12
- მონანიება მათ.3,2

შედიან სასუფეველში, ბატონის სიხარულში:
- მისი მძებნელნი უპირველეს ყოვლისა მათ.6,33
- ტალანტების ღვთის სათნოდ განმკარგველნი მათ.25,21-23
- განსაცდელების გადატანის მეშვეობით საქ.14,22
- ახარებენ საქ.8,12
- ლოცულობენ მისთვის მათ.6,10
- იღწვიან მის სამსახურში კოლ.4,11

მისი ბუნება:
- სულიერი რომ.14,17
- საუკუნო 2პეტ.1,11

სასუფეველში შესვლა გაუჭირდებათ:
- ცრუწინასწარმეტყველებს ეზეკ.13,9
- უსამართლოებს მათ.5,20
- ვინც არ ასრულებს ღვთის ნებას მათ.7,21
- ვინც არ იქნებიან ბავშვების მსგავსნი მათ.18,3 მარ.10,15
- ვისაც ხელი ან ფეხი აცთუნებს მათ.18,8.9
- ცოდნის დამაბრკოლებელი მოძღვარნი მათ.21,31
- ფარისეველნი, თვალთმაქცნი მათ.23,13
- მდიდრები მარ.10,23-25

ფრთხილად, სასუფევლის გარეთ არ აღმოჩნდეთ:
- სასუფევლის ძენო მათ.8,12; 22,13; 25,30

ბიბლიის მუხლები

ეზეკიელი 13
9. და მისწვდება ჩემი ხელი წინასწარმეტყველთ, რომელთაც ამაო ხილვები აქვთ და სიცრუეს მისნობენ; ჩემი ერის საფიხვნოში ვერ დასხდებიან ისინი და ისრაელის სახლის წიგნში ვერ ჩაიწერებიან და ისრაელის მიწაზე ვერ მოვლენ. და მიხვდებით, რომ მე ვარ უფალი ღმერთი.

დანიელი 2
44. იმ მეფეთა დღეებში ზეციერი ღმერთი დაამყარებს სამეფოს, რომელიც უკუნისამდე არ დაიქცევა და მისი ხელმწიფება სხვა ხალხში არ გადავა. იგი შემუსრავს, და დააქცევს ყველა სამეფოს, თავად კი უკუნისამდე იდგება.

დანიელი 7
13. ჩემს ღამის ხილვაში ვნახე: აჰა, ცის ღრუბლებზე მოდიოდა კაცის ძის მსგავსი; იგი ძველ დღეთასთან მოვიდა და წარდგენილ იქნა მის წინაშე.
14. მიეცა მას ხელმწიფობა, დიდება და მეფობა, რათა ყველა ხალხი, ტომნი და ენანი მას ემსახურონ. მისი ხელმწიფება საუკუნო ხელმწიფებაა, ბოლო არ ექნება მას და მისი სამეფო არ დაიქცევა.

მათე 3
2. და ამბობდა: „მოინანიეთ, რადგან მოახლოებულია ცათა სასუფეველი.“

მათე 4
17. იმ დროიდან დაიწყო იესომ ქადაგება და ამბობდა: „მოინანიეთ, რადგან მოახლოვებულია ცათა სასუფეველი.“

მათე 5
20. რადგან, გეუბნებით თქვენ: თუ თქვენი სიმართლე მეტი არ იქნება მწიგნობართა და ფარისეველთა სიმართლეზე, ვერ შეხვალთ ცათა სასუფეველში.

მათე 6
10. მოვიდეს სუფევა შენი, იყოს ნება შენი, როგორც ცაში, ისე ქვეყანაზედაც.
33. თქვენ კი უწინარეს ყოვლისა ღმერთის სამეფო და მისი სიმართლე ეძიეთ, ხოლო ყოველივე ეს შეგემატებათ.

მათე 7
21. ყველა, ვინც მეუბნება: ‘უფალო, უფალო!’ ვერ შევა ცათა სასუფეველში, არამედ ის, ვინც აღასრულებს ჩემი ზეციერი მამის ნებას.

მათე 8
12. ხოლო სამეფოს ძენი გადაიყრებიან გარესკნელის სიბნელეში. იქ იქნება ტირილი და კბილთა ღრჭენა”.

მათე 10
7. და როდესაც მიხვალთ, იქადაგეთ, რომ მოახლოებულია ცათა სასუფეველი.

მათე 13
11. პასუხად კი უთხრა მათ: "იმიტომ, რომ თქვენ მოცემული გაქვთ ცათა სამეფოს საიდუმლოებათა ცოდნა, მათ კი არ მიეცათ.
19. ყველას, ვისაც ესმის სიტყვა სამეფოზე და გონებით არ ჩასწვდება, მიუვა ბოროტი და მოსტაცებს გულში ჩათესილს: ეს არის გზის პირას დათესილი თესლი.
24. სხვა იგავი შესთავაზა და უთხრა: "ცათა სამეფო ჰგავს ადამიანს, რომელმაც კარგი თესლი დათესა თავის ყანაში.
31. სხვა იგავი შესთავაზა და უთხრა მათ: "ცათა სამეფო წააგავს მდოგვის მარცვალს, რომელიც აიღო კაცმა და დათესა თავის ყანაში.
33. სხვა იგავიც უთხრა მათ: "ცათა სამეფო წააგავს საფუარს, რომელიც აიღო დედაკაცმა და ჩამალა სამ საწყაო ფქვილში, ვიდრე მთლიანად არ გაფუვდა”.
43. მაშინ მართალნი მზესავით გაბრწყინდებიან თავიანთი მამის სამეფოში. ვისაც ყურები აქვს, ისმინოს!
44. ცათა სამეფო წააგავს მინდორში დაფარულ საუნჯეს, რომელსაც იპოვის კაცი და დამალავს, სიხარულით მიდის და ყიდის ყოველივეს, რაც აბადია და ყიდულობს იმ მინდორს.
45. კიდევ, ცათა სამეფო წააგავს ვაჭარს, რომელიც ლამაზ მარგალიტებს ეძიებს;
47. კიდევ, ცათა სამეფო წააგავს ბადეს, რომელსაც ზღვაში მოისვრიან და ყოველნაირი ჯიშის თევზს იჭერენ.
52. იესომ კი უთხრა მათ: "ამიტომ ყოველი მწიგნობარი, რომელიც ცათა სამეფოს მოწაფე გახდა, წააგავს სახლის პატრონს, რომელსაც თავისი საუნჯიდან გამოაქვს ძველი და ახალი”.

მათე 16
19. მოგცემ ცათა სამეფოს გასაღებებს და, რასაც შეკრავ დედამიწაზე, შეკრული იქნება ზეცაშიც, ხოლო რასაც გახსნი დედამიწაზე, გახსნილი იქნება ზეცაშიც”.

მათე 18
3. და უთხრა: „ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ: თუ არ მოიქცევით და არ გახდებით ბავშვებივით, ვერ შეხვალთ ცათა სასუფეველში.
8. თუ შენი ხელი ანდა შენი ფეხი გაცდუნებს, მოიკვეთე და გადააგდე: გიჯობს უხელოდ ან უფეხოდ შეხვიდე სიცოცხლეში, ვიდრე ორივე ხელით ან ორივე ფეხით ჩავარდე საუკუნო ცეცხლში.
9. თუ შენი თვალი გაცდუნებს, ამოითხარე და გადააგდე: გიჯობს ცალთვალა შეხვიდე სიცოცხლეში, ვიდრე ორივე თვალის მქონე ჩავარდე ცეცხლის გეენაში.

მათე 21
31. ვაი თქვენ, რჯულის მოძღვარნო, ცოდნის გასაღები რომ მიიტაცეთ! არც თქვენ შეხვედით და შემსვლელებიც დააბრკოლეთ.“

მათე 23
13. ვაი თქვენ, მწიგნობარნო და ფარისეველნო, თვალთმაქცნო, რომ ცათა სამეფოს კეტავთ ადამიანთა წინაშე, რადგან არც თქვენ შედიხართ და არც სხვა შემავალთ უშვებთ.

მათე 24
14. და ექადაგება სამეფოს ეს სახარება მთელ მსოფლიოს ყველა ერისთვის დასამოწმებლად და მაშინ დადგება აღსასრული.

მათე 25
21. ხოლო პატრონმა მიუგო მას: კეთილი, სანდო და კეთილო მონავ! რაკიღა მცირედში სანდო იყავ, დიდს განდობ შენ: შემოდი შენი პატრონის სიხარულში.
22. ეახლა ორი ტალანტის მიმღებიც და უთხრა: ბატონო, შენ მომეცი ორი ტალანტი და აჰა, მათი წყალობით, ორი სხვა ტალანტიც მოვიგე.
23. ხოლო პატრონმა მიუგო მას: კეთილი, სანდო და კეთილო მონავ! რაკი მცირედში სანდო იყავ, დიდს განდობ შენ: შემოდი შენი პატრონის სიხარულში.

მარკოზი 1
15. და ამბობდა: „აღსრულდა ჟამი და მოახლოვდა ღმერთის სასუფეველი. მოინანიეთ და იწამეთ სახარება.“

მარკოზი 4
11. მან უთხრა: "თქვენ მოგეცათ ღმერთის სამეფოს საიდუმლოთა ცოდნა, ხოლო გარეშეთათვის ყველაფერი იგავებით ითქმის.

მარკოზი 10
15. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ: ვინც ბავშვივით არ მიიღებს ღმერთის სასუფეველს, ვერ შევა შიგ.“
23. მიმოიხედა იესომ და თავის მოწაფეებს უთხრა: რარიგ ძნელია მდიდრისათვის ღმრთის სასუფეველში შესვლა.
24. მოწაფეებს გაუკვირდათ ეს სიტყვები, ხოლო მან ხელახლა მიუგო და უთხრა მათ: შვილებო, რარიგ ძნელია სიმდიდრის მოყვარულთათვის ღმრთის სასუფეველში შესვლა.
25. აქლემი უფრო ადვილად გაძვრება ნემსის ყუნწში, ვიდრე მდიდარი შევა ღმრთის სასუფეველში.

ლუკა 17
20. ხოლო როდესაც ფარისევლებმა ჰკითხეს, როდის მოვა ღმრთის სასუფეველიო, მიუგო და უთხრა მათ: ღმრთის სასუფეველი არ მოვა სააშკარაოდ;
21. ვერ იტყვიან: აგერ, აქ არის, ან კიდევ: აგერ, იქო; ვინაიდან, აჰა, ღმრთის სასუფეველი თვითონ თქვენშია.

იოანე 3
3. მიუგო იესომ და უთხრა მას: "ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ვინც მაღლიდან არ იშვება, ვერ იხილავს ღმერთის სამეფოს”.
4. ეუბნება მას ნიკოდემოსი: "როგორღა შეუძლია კაცს იშვას, თუ იგი მოხუცია? ნუთუ შეძლებს დედის მუცელში მეორედ შევიდეს და იშვას?”
5. მიუგო იესომ: "ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ვინც წყლისა და სულისგან არ იშვება, ვერ შევა ღმერთის სამეფოში.

საქმეები 8
12. ხოლო, ერწმუნენ რა ფილიპეს, რომელიც ღმერთის სამეფოსა და იესო ქრისტეს სახელს ახარებდა, ინათლებოდნენ როგორც მამაკაცები, ისე დედაკაცებიც.

საქმეები 14
22. ამხნევებდნენ და შეაგონებდნენ მოწაფეებს, რომ მტკიცედ მდგარიყვნენ რწმენაში. ეუბნებოდნენ: მრავალი ჭირის მეშვეობით უნდა შევიდეთო ღვთის სამეფოში.

2პეტრე 1
11. ვინაიდან ასე უფრო ფართოდ გაიღება თქვენს წინაშე ჩვენი უფლისა და მაცხოვრის იესო ქრისტეს საუკუნო სასუფევლის კარი.

რომაელთა 14
17. რადგანაც ღვთის სასუფეველი სასმელ-საჭმელი კი არაა, არამედ სიმართლე, მშვიდობა და სიხარული სული წმიდაში.

ეფესელთა 5
5. რადგან იცოდეთ, რომ არც ერთ მეძავს, ან უწმიდურს, ან ანგარს, რომელიც კერპთმსახურია, არა აქვს მემკვიდრეობა ქრისტესა და ღვთის სამეფოში.

კოლასელთა 1
13. რადგან მან გვიხსნა სიბნელის ხელმწიფებისგან და შეგვიყვანა თავისი საყვარელი ძის სამეფოში,

კოლასელთა 4
11. და იესო, იუსტუსად წოდებული; წინდაცვეთილთაგან მხოლოდ ესენი მედგნენ მხარში ღვთის სასუფევლის ქადაგებისას, მხოლოდ ესენი იყვნენ ჩემი ნუგეში.
1თესალონიკელთა 2
12. განუგეშებდით და გარწმუნებდით, რომ გევლოთ ღვთის ღირსად, ვინც თავისი სამეფოსა და დიდებისკენ მოგიწოდებთ.

გამოცხადება 20
4. ვიხილე ტახტნი და მათზე მსხდომარენი, რომელთაც მიეცა ხელმწიფება მსჯავრის აღსრულებისა, და იესოს მოწმობისა და ღვთის სიტყვისათვის თავმოკვეთილთა სულები, რომლებიც არც მხეცს ეთაყვანენ, არც მის ხატებას, და არ მიიღეს მისი ნიშანი თავიანთ შუბლსა თუ ხელზე; ამიტომაც გაცოცხლდნენ და ქრისტესთან ერთად სუფევდნენ ათას წელიწადს.

__თემაზე წერდნენ__
***
მათ.3,2 ერთის მხრივ მოახლოვდა ღვთის სასუფეველი - როგორც რეალური სინამდვილე, მაგრამ მეორე, უფრო ღრმა აზრით, - ის ელოდება თავის განხორციელებას მომავალში. გამოთქმა "ცათა სასუფეველი" ახასიათებს მათეს სახარებას. მათე იყენებს სიტყვა «ცათა» როგორც ევფემიზმს, რათა ტექსტი ადაპტირდეს იუდეველი მკითხველისთვის (შდრ. 23:22). დანარჩენი წმ. წერილის ტექსტებში ის იწოდება «ღვთის სასუფევლად». ახლა ცათა სასუფეველი ვლინდება ღვთაებრივი მოწოდებით აღძრულ მორწმუნეთა გულებში (ლუკ.17:21) და ერთხელაც დამყარდება დედამიწაზე (გმცხ.20:4‑6).
__ მაკარტურის ბიბლიის კომენტარები __

***
მათ.3,2 აქ პირველად ვხვდებით გამოთქმას "ცათა სასუფეველი", რომელიც მათეს სახარებაში 32 ჯერ იხსენიება. რადგან ადამიანს არ შეუძლია სწორად გაიგოს მათეს სახარება ამ კონცეფციის შეუმეცნებლად, აქ მოვიყვანთ მის განსაზღვრებას და აღწერილობას.
ცათა სადუფეველი არის სფერო, რომელშიც ცნაურდება ღვთიური მმართველობა.
სიტყცა "ცა" გამოიყენება ღმერთზე მისათითებლად. ეს ჩანს დანიელის 4,26 -დან, სადაც დანიელი ამბობს, რომ "შენ ზეციერ ხელმწიფებას შეიცნობ".
სასუფეველს გააჩნია ორი ასპექტი. ფართო გაგებით ის მოიცავს ყველას, ვინც აღიარებს ღმერთს უზენაესად. უფრო ვიწრო გაგებით ის შედგება მათგან, ვინც წრფელი გულით მიიღო იგი.
ჩვენ მისი დემონსტრირება შეგვიძლია ორი კონცენტრირებადი გარშემოწერილობით.
დიდი წრე - სარწმუნოებრივი მხარე; ის მოიცავს ყველას, ვინც წრფელი გულით მიეახლება მეფეს, ასევუ მათ, ვინც აღიარებს, რომ ლოიალურადაა განწყობილი მის მიმართ. ეს ჩანს მთესველის (მათ.13,3-9), მდოგვის მარცვლის (მათ.13,31-32) და საფუარის (მათ.13,33) იგავებიდან. მცირე წრე მოიცავს მხოლოდ მათ, ვინც იშვა მაღლიდან უფალ იესო ქრისტეში.
ცათა სასუფეველში შესვლა ხელმისაწვდომია მხოლოდ ხელახლად შობილთათვის.
ბიბლიაში ხსებული ცათა სასუფევლის მუხლების მიხედვით შეგვიძლია თვალი მივადევნოთ მისი ისტორიული განვითარების ხუთ ფაზას.
პირველ რიგში სასუფეველი იქნა ნაწინასწარმეტყველები ძველ აღთქმაში. დანიელმა იწინასწარმეტყველა, რომ ღმერთი დაამყარებს სამეფოს, რომელიც საუკუნოდ იდგება და არ გადაეცემა სხვა ხალხს (დან.2,44). მანვე იხილა ქრისტეს მოსვლა მსოფლიო საუკუნო ძალაუფლების დასამყარებლად (დან. 7,13-14, იხ. ასევე იერ. 23,5-6).
მეორე მხრივ, ეს სამეფო აღწერილ იქნა იოანე ნათლისმცემლისგან, იესოს და 12 მოციქილისგან როგორც მოახლოებული ან უკვე არსებული (მათ.3,2; 4,17; 10,7). მათ.12,28 -ში იესომ თქვა: "ხოლო თუ მე ღმერთის სულით ვაძევებ ეშმაკთ, მოუღწევია კიდეც თქვენამდე ღმრთის სასუფეველს". ლუკ.17,21 -ში თქვა: "ღმრთის სასუფეველი თვითონ თქვენშია", ანუ თქვენს შორისაა. ეს სასუფეველი მკვიდრობდა თვით მეფის პიროვნებაში. როგორც ვხედავთ ტერმინები "ღვთის სასუფეველი" და "ცათა სასუფეველი" ურთიერთცვლადია.
მესამე მხრივ, სასუფეველი აღწერილია შუალედურ ფორმაში. ისრაელი ხალხის მიერ უარყოფილი მეფე დაბრუნდა ზეცაში. მაგრამ იმის მიუხედავად რომ მეფე არ არის, სამეფო არსებობს მათ გულებში, ვინც აღიარებს მის სამეფო ძალაუფლებას; ხოლო სამეფოს ეთიკური და მორალური პრინციპები, რომელშიც შედის ქადაგება მთაზე, დღესაც მისაღებია ჩვენთვის.
სასუფევლის ეს დროებითი ფაზა აღწერილია მათეს მე-13 თავის იგავებში.
სასუფევლის მეოთხე ფაზა შეიძლება ეწოდოს მის აშკარა მოსვლას.
ესაა ქრისტეს ათასწლოვანი მეფობა დედამიწაზე, მოვლენილი ქრისტეს ფერისცვალებისას, როდესაც იგი იხილეს მოწაფეებმა მომავალი მეფობის დიდებაში (მათ.17,1-8).
იესო მიანიშნებდა ამ ფაზაზე მათ.8,11 -ში, როდესაც ამბობდა: "...მრავალნი მოვლენ აღმოსავლეთით და დასავლეთით, და აბრაამთან, ისააკსა და იაკობთან ერთად დასხდებიან ცათა სასუფეველში".
მეხუთე, დამასრულებელი ფაზა იქნება საუკუნო სამეფო. ის აღწერილია 2პეტ.1,11 -ში როგორც "უფლისა და მაცხოვრის იესო ქრისტეს საუკუნო სასუფეველი".
__ მაკდონალდის კომენტარები __