რჩეულთა გულისთვის შემოკლდება ის დღეები

საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 93 : 13 ; მათე 24 : 22 ; მარკოზი 13 : 20 ; ეფესელთა 5 : 16 ; 2ტიმოთე 2 : 10 ;
2.13.40 რჩეულთა გულისთვის შემოკლდება ის დღეები

ფს.93,13.14 მათ.24,[22] მარ.13,20 ეფ.5,16; 2ტიმ.2,10

ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნი 93
13. რათა მოასვენო ავი დღეებისგან, ვიდრე ორმო გაეთხრებოდეს ბოროტეულს.
14. რადგან არ მიატოვებს უფალი თავის ხალხს და თავის სამკვიდროს არ დატოვებს.

მათე 24
22. ის დღეები რომ არ შემოკლებულიყო, ვერა ხორციელი ვერ გადარჩებოდა. მაგრამ რჩეულთა გულისთვის შემოკლდება ის დღეები.

მარკოზი 13
20. და უფალს რომ არ შეემოკლებინა ის დღეები, არავინ გადარჩებოდა ხორციელთაგან. მაგრამ შეამოკლა ის დღეები რჩეულთათვის, რომლებიც ამოირჩია.

ეფესელთა 5
16. გამოისყიდეთ დრო, ვინაიდან ბოროტნი არიან დღენი.

2ტიმოთე 2
10. ამიტომ ყოველივეს ვითმენ რჩეულთათვის, რათა მათაც მიიღონ ხსნა ქრისტე იესოში საუკუნო დიდებასთან ერთად.

__თემაზე წერდნენ__
***
მათ.24,22 ეს არ ნიშნავს, რომ დიდი განსაცდელი, რომელიც სამ წელიწად ნახევარს უნდა გაგრძელდეს, შემოკლდება.
როგორც ჩანს, ეს ნიშნავს, რომ ღმერთი სასწაულებრივად შეამოკლებს დღის ნათელ დროს, იმ დროს, როდესაც იქნება ბრძოლა და მკვლელობები. რჩეულთა გულისთვის (მათთვის, ვინც მიიღო იესო ქრისტე) უფალი ნებას დართავს სიბნელეს, რომ ჩამოწვეს ადრე.
__ მაკდონალდის კომენტარები __

***
მათ.24,22 და მარკ.13,20 იდენტურია, ლუკასთან დღეების შემოკლების შესახებ არ წერია. ავგუსტინეს განმარტებით დღეებში იგულისხმება თვით უბედურებანი (mala ipsa), იმის მსგავსად, როგორც წმ. წერილის სხვა ადგილებშია ლაპარაკი ავ დღეთა შესახებ (დაბ.47:9; ფს.93:13; ეფ.5:16).
__ ლოპუხინი __

***
მათ.24,22 უბედურების დროის შემოკლება არის წყალობა, რომელსაც ღმერთი ხშირად ავლენს რჩეულთა გულისთვის. ამიტომ, იმის მაგიერ რომ ვჩიოდეთ, რომ ჩვენი ტანჯვა გრძელდება დიდხანს, საკუთარ უკეთურებათა გათვალისწინებით მადლს უნდა ვწირავდეთ იმისთვის, რომ ისინი არ გრძელდება საუკუნოდ და რომ ეს არ არის ჯოჯოხეთი დაუსრულებელი სატანჯველებით.
__ მეთიუ ჰენრი __

***
გამამხნევებელმა ნოტამ გაიჟღერა ქრისტეს სიტყვებში, ის დღეები შემოკლდებიან (მუხლ. 22), იგულისხმება, რომ ეს საშინელი ჟამი არ გაგრძელდება დიდხანს მათი გულისთვის, ვინც იმ დროისთვის დახსნილი იქნება, რათა შევიდეს ათასწლოვან სამეფოში.
__ დალასის სემინარიის კომენტარები __

***
მარკ.13:20 ეს შემოკლება შეიძლება ეხებოდეს როგორც ტაძრის დანგრევას, ასევე მეორედ მოსვლას, ან ორივე მოვლენას ერთად.
__ ჟენევის ბიბლიის კომენტარები __

***
ზოგი მუხლი საჭიროებს განსაკუთრებულ კომენტარს.
სიტყვები განსაცდელის დღეთა შემოკლების შესახებ (მარ.13,20) შესაძლოა ნაკლებ შვებას იძლეოდეს, მაგრამ ოპტიმისტურია. თუმცა ყოველივეს ბოლომდე ვერასოდეს გავიგებთ, არ შეიძლება ეს საშინელი ჟამი წარმოვიდგინოთ ისე, თითქოს ღმერთმა დაგვივიწყა. იესომ თქვა, რომ ღმერთი ამ დროს შეამოკლებს თავისი ხალხის სასიკეთოდ. და თუ რაიმეს მაინც ვერ ვიგებთ, უნდა მივენდოთ ჩვენს უფალს, რადგან სწორედ ამას გულისხმობს ცხოვრება რწმენით.
__ ბიბლია ამბობს დღეს __