სერუგ(ქ)ი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 11 : 22 ; დაბადება 11 : 23 ; 1ნეშტთა 1 : 26 ; ლუკა 3 : 35 ;
1.8.98 სერუგ(ქ)ი

- სემის შთამომავლის რეღუს ძე დაბ.11,20.21
- ნახორის მამა დაბ.11,22; 1ნეშ.1,26
- სხვა შთამომავლები დაბ.11,23
- ქრისტეს წინაპარი ლუკ.3,35

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 11
20. ოცდათორმეტი წლისა იყრ რეღუ, როცა შვა სერუგი
21. იცოცხლა რეღუმ სერუგის დაბადების შემდეგ ორას შვიდი წელი და შვა ძენი და ასულნი.
22. ოცდაათი წლისა იყო სერუგი, როცა შვა ნახორი.
23. იცოცხლა სერუგმა ორასი წელი ნახორის დაბადების შემდეგ და შვა ძენი და ასულნი.

1ნეშტთა 1
26. სერუგი, ნახორი, თერახი;

ლუკა 3
35. სერუქისა, რაგავისა, ფელეკისა, ებერისა, სალასი,