სოდომი და გომორი მომავალ უღმერთოთა ნიმუშად დაიდო

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 13 : 13 ; მეორე რჯული 32 : 32 ;
2.15.11. __

დაბ.13,13 

- შედარება მათთან რჯ.32,32 ეს.1,[9.10] იერ.23,14 ეზ.16,46; 2პეტ.2,6 გმცხ.11,8