საახლობლო წრე


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 38 : 12 ; ფსალმუნები 1 : 1 ; იგავნი 3 : 32 ; იერემია 15 : 17 ; მათე 26 : 37 ; მარკოზი 5 : 37 ; მარკოზი 9 : 2 ; ლუკა 8 : 21 ; ეფესელთა 2 : 13 ; 1ტიმოთე 5 : 8 ;
4.17.9 საახლობლო წრე

ადამიანთა ინტიმური ახლო ურთიერთობა

- ადამიანის მოთხოვნილება ახლობელ ადამიანთან ყოფნის დაბ.38,12
- წრფელებთან ახლობლობს ფს.1,1 იგავ.3,32 იერ.15,17
- ქრისტეში ხდებიან ახლობელნი ეფ.2,13
- ხორციელად ახლობლებზე მეტად ლუკ.8,19-21
- დამახასიათებელია ურთიერთზრუნვა 1ტიმ.5,8

- იესო ურვის ჟამს გეთიმანიის ბაღში განმარტოვდა უახლოეს მოწაფეებთან ერთად მათ.26,37.38
- იესომ მნიშვნელოვან წუთებში თან გაიყოლა უახლოესი მოწაფეები მარ.5,37
- ასევე მოიქცა ფერისცვალების მთაზე წასვლისას მარ.9,2

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 38
12. კარგა ხანმა განვლო და მოკვდა შუაყის ასული, იუდას ცოლი. გამოიგლოვა იგი იუდამ და თიმნაში წავიდა თავისი ცხვრის მპარსველებთან, თან წაიყოლა ყადულამელი მოყვასი ხირა.

ფსალმუნი 1
1. ფს.ნეტარია კაცი, რომელიც არ მისდევს უღმერთოთა რჩევას, ცოდვილთა გზას არ ადგას და არ ზის ავყიათა საკრებულოში;

იგავნი 3
32. რადგან მზაკვარნი საძაგელნი არიან უფლის წინაშე, წრფელებთან კი ახლობლობს იგი.

იერემია 15
17. არც მოლაყბეთა წრეში ვმჯდარვარ და არც მიმხიარულია; შენი ხელის წინაშე ვიჯექი მარტოობაში, რადგან რისხვით ამავსე.

მათე 26
37. თან წაიყვანა პეტრე და ზებედეს ორივე ძე, და იწყო წუხილი და ურვა.
38. მაშინ უთხრა მათ: "სასიკვდილოდ არის დამწუხრებული ჩემი სული. დარჩით აქ და იფხიზლეთ ჩემთან ერთად”.

მარკოზი 5
37. და არავის დართო ნება წაჰყოლოდა, პეტრეს, იაკობისა და იოანეს, იაკობის ძმის, გარდა.

მარკოზი 9
2. ექვსი დღის შემდეგ მაღალ მთაზე წაიყვანა იესომ პეტრე, იაკობი და იოანე, მარტო ისინი აიყვანა და ფერი იცვალა მათ წინაშე.

ლუკა 8
19. მოვიდნენ მასთან მისი დედა და ძმები, მაგრამ ვერ მიუახლოვდნენ ხალხის სიმრავლის გამო.
20. შეატყობინეს: დედაშენი და შენი ძმები გარეთ დგანან, შენი ნახვა სურთო.
21. ხოლო მან მიუგო და უთხრა მათ: "დედაჩემი და ჩემი ძმები ისინი არიან, რომლებიც ღმერთის სიტყვას ისმენენ და ასრულებენ”.

ეფესელთა 2
13. ახლა კი იესო ქრისტეში, ოდესღაც მისგან შორს მყოფნი, ახლობელნი გახდით ქრისტეს სისხლით.

1ტიმოთე 5
8. ხოლო, ვინც არ ზრუნავს თავის ახლობლებზე, უფრო მეტად კი თავისი ოჯახის წევრებზე, იგი განუდგა რწმენას და ურწმუნოზე უარესია.