კულტურასთან შესაბამისი მახარებლობა

საკვანძო მუხლები:

მათე 5 : 19 ; საქმენი მოციქულთა 15 : 28 ; საქმენი მოციქულთა 16 : 3 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 2 ; საქმენი მოციქულთა 18 : 18 ; საქმენი მოციქულთა 21 : 20 ; იაკობი 1 : 25 ; იაკობი 2 : 8 ; რომაელთა 2 : 12 ; რომაელთა 6 : 14 ; რომაელთა 8 : 3 ; რომაელთა 9 : 3 ; რომაელთა 10 : 1 ; რომაელთა 11 : 14 ; რომაელთა 13 : 8 ; 1კორინთელთა 2 : 1 ; 1კორინთელთა 7 : 19 ; 1კორინთელთა 9 : 20 ; გალატელთა 2 : 2 ; გალატელთა 3 : 2 ; გალატელთა 4 : 5 ; ეფესელთა 6 : 1 ; ტიტე 2 : 2 ;
4.21.20 კულტურასთან შესაბამისი მახარებლობა

მოციქულ პავლეს მაგალითზე

პავლე, ქადაგებს რა ქრისტეს რწმენას თავისი ერისა და სარწმუნოების წარმომადგენლებს შორის, ამჟღავნებს მათდამი სიყვარულს და პატივისცემას, რისი ჩვენებისასაც მათდამი, არ იშურებს მხილებასაც ურწმუნობაში რომ.9,3-6; 10,1-4; 11,14
- ასწავლის, რომ ქრისტემ რჯულის ქვეშ მყოფნიც გამოისყიდა გალ.4,5
- რჯულის ქვეშ ყოფნის მსურველებს ურჩევს ყურადღებით წაიკითხონ რჯული, რომელიც მოწმობს ქრისტესმიერ ხსნაზე რომ.8,3.4 გალ.4,21

წარმოჩენილ ძმებს უთანხმებს სულიწმიდით მიღებულ გამოცხადებას ხარების მეთოდების შესახებ, რათა ხარება იყოს უფრო ეფექტური საქ.15,28 გალ.2,2.6.9
- სწავლებისას ზედმეტ ტვირთს არ ადებთ, გარდა იმისა, რაც საჭიროა საქ.15,28
- სწავლებისას პროტექციას უწევს სხვა მოციქულებისა და ხუცესების სწავლებას საქ.16,4
- არ ემორჩილება ცრუ ძმებს, რომლებიც ქრისტეში თავისუფლებას უთვალთვალებენ გალ.2,4.5
- მიუთითებს შეცდომებზე მახარებლობაში ფუნდამენტალიზმთან მიმართებით გალ.2,11-18

მოუწოდებს იუდეველებს:
- სულით სვლას, რათა არ იყვნენ რჯულის ქვეშ, ანუ ღვთის სულისადმი მორჩილებით რჯულის საქმეებსაც აღასრულებთო რომ.2,12-14; 6,14.15; 13,8-10 გალ.3,2; 5,18.22.23
- გულწრფელად და არა თვალთმაქცურად ასრულებს რჯულის მოთხოვნებსაც, რათა არ დააბრკოლოს იუდეველები ქრისტეს რწმენაში მათ.5,19 საქ.16,3; 18,18; 21,20-26; 1კორ.9,[20.21]
- იცავდა შაბათსაც, რათა მისულიყო სინაგოგებში შეკრებილებთან სასწავლებლად საქ.17,2.3

მახარებელი მათ, ვინც ქრისტეს იღებს, ასწავლის:
- იმ მოწოდებაში დარჩეს, რომლითაც მოუწოდეს:
წინადაცვეთილი წინადაცვეთილად 1კორ.7,19
- სოციალური მდგომარეობის შეუცვლელად 1კორ.7,21-24
- ქორწინება-უქორწინებლობის მიმართ გონივრულ მიდგომას 1კორ.7,25-40
- შვილებს მშობლებისადმი მორჩილებას ეფ.6,1-3 ტიტ.2,6
- მშობლებს შვილების გონივრულ აღზრდას ეფ.6,4 ტიტ.2,2-5
- ხელქვეითებს ხელმძღვანელებისადმი მორჩილებას 1კორ.7,21-24 ეფ.6,5-7 ტიტ.2,9.10

ბიბლიის მუხლები

1კორინთელთა 9
19. რადგანაც ყველასაგან თავისუფალმა ყველას ვუმონე თავი, რათა უმრავლესნი შემეძინა.
20. იუდეველებთან ვიყავი როგორც იუდეველი, რათა შემეძინა იუდეველნი; რჯულის ქვეშ მყოფთათვის - როგორც რჯულის ქვეშ მყოფი, რათა შემეძინა რჯულის ქვეშ მყოფნი.
21. ურჯულოთათვის - ურჯულო (თუმცა არა ურჯულო ღვთისა, არამედ რჯულიერი ქრისტესი), რათა შემეძინა ურჯულონი.
22. უძლურთათვის - უძლური, რათა შემეძინა უძლურნი. ყველას ყველად ვექმენ, რათა მეხსნა ზოგიერთნი.

__თემაზე წერდნენ__
***
ღმერთი ეძებს ქალებსა და მამაკაცებს, ვინც ცხოვრობს და ასწავლის სახარებას ძალითა და გრძნობით კულტურასთან შესაბამისობაში, რათა სახარების მარადიული ჭეშმარიტება გაგებულ და მიღებულ იქნეს მსოფლიოს ყველა კულტურაში.
ბიბლიური საფუძველი: 1 კორინთელთა 9:19-22
"ყველასათვის ყველაფერი გავხდი, რათა როგორმე მეხსნა ზოგიერთები."
სახარების უწყება, რომელიც ცხოვრებას ცვლის, ნაქადაგები უნდა იყოს სულიწმინდის ძალით ცხებული სიტყვებითა და მისი შესაბამისი მოქმედებებით კულტურასთან შეხამებით. სახარება თანაბრად მორგებულია ყველა ენასთან და კულტურასთან მსოფლიოში.
__ წიგნიდან "ისტორიის შემქმნელები" __

***
1კორ.9:20 იყო როგორც იუდეველი ღვთის სიტყვის ჩარჩოებში და საკუთარი ქრისტიანული სინდისით იმდენად იღებდა იუდეურ სოციალურ-კულტურულ ტრადიციებს, რამდენადაც ეს იყო აუცილებელი იუდეველებისთვის წარმატებული დამოწმებისთვის (შდრ. რომ.9:3; 10:1; 11:14). ის არ იყო შებოჭილი იუდაიზმის წესჩვეულებებით. რჯულის ყველა შეზღუდვა იქნა გაუქმებული, გარდა სიყვარულის რჯულისა. იუდეური წესჩვეულებების აღსრულების ცალკეულ შემთხვევებს ვხედავთ საქ.16:3; 18:18; 21:20‑26.
1კორ.9:21 ურჯულოებში პავლე გულისხმობს არა ღვთის რჯულის დამრღვევებს, არამედ ქრისტეს თავისუფლების სრულყოფილი რჯულის აღმსრულებელ წარმართებს (იაკ.1:25; 2:8.12).
1კორ.9:22 უძლურთათვის თავი დაიმდაბლა იმისთვის, რათა კეთილი უწყება გადაეცა უბრალო დონით გასაგებ ენაზე, რასაც პავლე საუბრებში მიმართავდა (1კორ.2:1‑5) თითოეულის ხსნისთვის.
__ მაკარტურის ბიბლიის კომენტარი __

***
1კორ.9:21 "თუმცა არა ურჯულო ღვთისა". წარმართებს შორის მსახურებისას პავლე მზად იყო მიეღო მათი ცხოვრების სტილი, მაგრამ აღიარებს, რომ არასოდეს გადიოდა ღვთის მორჩილებიდან.
__ ჟენევის ბიბლიის კომენტარი __

***
1კორ.9,21 პავლე ამბობს, რომ ყველას ყველად ექმნა. ეს არ ნიშნავს თვალთმაქცობას, ერთთან ერთგვარად და მეორესთან სხვაგვარად ქცევას. თანამედროვე ენაზე ეს ნიშნავს ყველასთან ურთიერთობის მოგვარებას. კაცი, რომელიც ვერ ხედავს ვერაფერს, გარდა საკუთარი იდეებისა და არასოდეს ცდილობს სხვისი თვალსაზრისის გაცნობას, ვერასოდეს შესძლებს იყოს ღვთისმსახური, მისიონერი ან თუნდაც მეგობარი.
__ ბერკლის კომენტარები __

***
1კორ.9,20 იუდეველთათვის როგორც იუდეველი, არ ნიშნავს, რომ იგი ისევ დაემორჩილა მოსეს რჯულს იუდეველების სახსნელად. ამ მუხლის ჭეშმარიტი აზრი ვლინდება იმ მოქმედებებში, რომლებიც მოიმოქმედა პავლემ ტიმოთესა და ტიტეს წინადაცვეთასთან დაკავშირებით. ტიტეს შემთხვევაში გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც იდგნენ აზრზე, რომ წინადაცვეთის გარეშე შეუძლებელია ხსნა. აცნობიერებდა რა, რომ ისინი იქცევიან ღვთის მადლის სახარების წინააღმდეგ, პავლე იყო ტიტეს წინადაცვეთის კატეგორიული მოწინააღმდეგე (გალ.2,3). მაგრამ ტიმოთეს შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ასეთი საკითხები არ წამოწეულა წინ.
ამიტომაც პავლე დათანხმდა ტიმოთეს წინადაცვეთას, თუ ეს ხელს შეუწყობდა სახარების ფართოდ გავრცელებას (საქ.16,3).
__ მაკდონალდის კომენტარები __