საყრდენს დაყრდნობამდე

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 8 : 13 ; დაბადება 8 : 14 ; დაბადება 8 : 15 ; დაბადება 8 : 16 ; ფსალმუნები 17 : 17 ; სიბრძნე სოლომონისა 10 : 1 ; ესაია 33 : 16 ;
2.1.35 საყრდენს დაყრდნობამდე

ნოე, კიდობნით ერთწლიანი მოგზაურობით დაღლილიც კი, არ სულსწრაფობს, ბოლომდე ემორჩილება ღმერთს, არ გადმოდის მიწაზე, რადგან მისთვის ნამდვილი საყრდენი ღმერთია და მის ბრძანებას ელოდება თვეზე მეტი დაბ.8,[13-16] ფს.17,16.17 სიბრ.10,4 ეს.33,16

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 8
13. ნოეს დაბადებიდან ექვსასმეერთე წელს, პირველი თვის პირველ დღეს დაშრა წყალი დედამიწაზე. ახადა ნოემ სახურავი კიდობანს და დაინახა, რომ გამშრალიყო დედამიწის ზედაპირი.
14 მეორე თვის ოცდამეშვიდე დღეს გამოშრა დედამიწა.
15. ასე უთხრა ღმერთმა ნოეს:
16. გამოდით კიდობნიდან შენ და შენი ცოლი, შენი შვილები და მათი ცოლები.

ფსალმუნი 17
16. და გამოჩნდნენ წყარონი წყალთა და გაშიშვლდნენ ფუძენი სამყაროსი შენს მრისხანე დაძახილზე, უფალო, შენი პირის ქარის ქროლვაზე.
17. გამომიწოდა სიმაღლიდან, ამომიყვანა. მრავალ წყალთაგან გამომიხსნა.

სიბრძნე სოლომონისა 10
4. მის გამო წარღვნილი მიწა კვლავ სიბრძნემ იხსნა, როცა ხის ნაგლეჯით გადაარჩინა მართალი.

ესაია 33
16. სიმაღლეებში დაბინავდება იგი; უმტკიცესი კლდეა მისი საყრდენი, თავისი პური მიეცემა და თავისი წყლით იქნება უზრუნველყოფილი.

__თემაზე წერდნენ__
***
დაბ.8,13-14. ეს მუხლები აღწერენ წარმოქმნილ ხმელეთს. ნოემ დაინახა დამამშვიდებელი სურათი.
[1] დიდი წყალობაა შენს ირგვლივ საყრდენი ნიადაგი იხილო. ნოემ ეს ჩვენზე მეტად შეიგრძნო, რადგან აღდგენილი წყალობანი უფრო ძლიერ ზემოქმედებენ, ვიდრე გახანგრძლივებულნი.
[2] ღვთაებრივ ძალას, რომელმაც იმ დროს განაახლა მიწის პირი, შეუძლია განაახლოს განსაცდელში მყოფის სული. მას შეუძლია გააჩინოს ფეხმოსაკიდი იქ, სადაც ის დაიკარგა ან დავიწყებულ იქნა (ფს.17:17).
დაბ.8,14 მიწა გამოშრა და გახდა ვარგისი საცხოვრებლად. მიაქციეთ ყურადღება: თუმცა ნოემ დაინახა ეს პირველი თვის პირველ დღეს, ღმერთმა არ მისცა ნება კიდობნიდან გამოსვლის მეორე თვის ოცდამეშვიდე დღემდე. შესაძლოა, ნოე, დაიღალა თავისი პყრობილობისგან, მაშინვე სურდა კიდობნის დატოვება, მაგრამ ღმერთმა მისდამი მოწყალებისამებრ უბრძანა დარჩენა ამ დროის განმავლობაში. მოინიშნეთ: ღმერთი უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს ჩვენთვის სასარგებლოს და არა ჩვენს სურვილს, რადგან მან ჩვენზე უკეთ უწყის, რა არის ჩვენთვის სასარგებლო, რამდენ ხანს უნდა ვიყოთ შეკავებულნი, რა დრომდე უნდა ვიყვნეთ სასურველ წყალობებს მოკლებულნი. ჩვენ ალბათ გამოვიდოდით კიდობნიდან, ვიდრე მიწა გაშრებოდა, მაგრამ უმჯობესია დაველოდოთ, რადგან უკეთესად იცის ღმერთმა, როდის მოიღოს წყალობა ჩვენზე.
__ მეთიუ ჰენრის კომენტარები __

***
დაბ.8,13 წარღვნის დაწყებიდან 314 დღე იყო გასული, როცა ახადა ნოემ სახურავი კიდობანს. შდრ. დაბ.7:11 "ნოეს ცხოვრების მეექვსასე წლის მეორე თვის მეჩვიდმეტე დღეს იჩქეფეს უფსკრულის დიდმა წყაროებმა და გაიხსნენ ცის სარკმელნი."
დაბ.8,14 იმ დღემდე კი, როცა მიწა გამოშრა გავიდა 371 დღე.
დაბ.8,15.16 მაშინ უთხრა ღმერთმა გამოსულიყო კიდობნიდან.
__ მაკდონალდის კომენტარი __

***
დაბ.8:13-14 აქ აშკარადაა ხაზგასმული «სიმშვიდის თემა».
__დალასის სემინარიის კომენტარი__