ბაბილონის გოდოლი

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 10 : 5 ; დაბადება 11 : 1 ; ფსალმუნები 48 : 11 ; იერემია 51 : 64 ;
2.1.13. ბაბილონის გოდოლი

- მისმა მშენებლებმა გამოავლინეს ამპარტავნება, თვითგანდიდება დაბ.11,[4].6 ფს.48,11-13 იერ.51,64 ლუკ.1,51 ინ.5,44

- ენების აღრევა, სხვადასხვა ხალხები დაბ.10,5.10.20.31; 11,1-[4]-[9] საქ.17,26