წარღვნის შესახებ

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 6 : 7 ; დაბადება 7 : 9 ; დაბადება 8 : 1 ; მეორე რჯული 32 : 39 ; იობი 22 : 15 ; ფსალმუნები 28 : 10 ; ფსალმუნები 94 : 4 ; ესაია 54 : 9 ; მათე 24 : 37 ; ლუკა 17 : 26 ; 1პეტრე 3 : 20 ; 2პეტრე 2 : 5 ; ებრაელთა 11 : 7 ;
2.1.10. წარღვნის შესახებ

დაბ.6,7.13.[17]; 7,9-12.15.17-24; 8,1-3.6-14 რჯ.32,39 იობ.22,15-17 ფს.28,10; 94,4 ეს.54,9 მათ.24,37-39 ლუკ.17,26.27; 1პეტ.3,20.21; 2პეტ.2,5 ებრ.11,7

__ისტორიული ფაქტები__
- 1975 წ. სირიაში იქნა ნაპოვნი 15000 თიხის წიგნების ბიბლიოთეკა, რომელშიც არის მოთხრობა წარღვნის შესახებ. თარიღდება 2400-2250 წწ.ქრ-მდე, დაახლოებით აბრაამამდე და მის შემდეგ.