ანტინომიანიზმი


საკვანძო მუხლები:

2პეტრე 2 : 19 ; რომაელთა 6 : 1 ; რომაელთა 7 : 1 ; რომაელთა 8 : 1 ; რომაელთა 14 : 1 ; 1კორინთელთა 8 : 1 ; 1კორინთელთა 10 : 23 ; გალატელთა 5 : 13 ;
1.2.10. ანტინომიანიზმი

(ნიშნავს რჯულის საწინააღმდეგოს. არის სწავლება იმის შესახებ, რომ ვითომ ქრისტიანული თავისუფლება ათავისუფლებს ზნეობრივი კანონისგან)

- გავრცელებულია ქრისტიანებს შორის რომ. 6,1-23
- ცრუწინასწარმეტყველებისგან 2 პეტ. 2,19
- წარმოიშვა ცრუ გაგებაზე დაფუძნებით, თითქოს მადლი უშვებს ცოდვას რომ. 6.2
- თითქოს ზნეობრივმა კანონებმა დაკარგეს ძალა რომ. 7,1-14
- თავისუფლებას არა აქვს საზღვრებიო 1კორ. 10,23-33

ანტინომიანიზმის უკუგდება შესაძლებელია იმის მტკიცებით
- რომ თავისუფლებას არ შეუძლია გაამართლოს ცოდვა რომ.6,1-23
- ისაზღვრება ზნეობრივი კანონით რომ.8,1-4
- კონტროლდება სული წმიდით რომ.8,5-14
- არ უნდა იქცეს დაბრკოლების ლოდად რომ.14,1-23; 1კორ.8,1-13
- ემორჩილება სიყვარულს გალ.5,13-15